Javni poziv za vključevanje/prijavo kmetov v izvedbene akcije projekta

Prva objava: 18.4.2017 /osveženo: 22.5.2017/osveženo 12.7.2017/osveženo 17.8.2017/osveženo 18.9.2017/osveženo 1.10.2017/osveženo 1.12.2017/osveženo 28.2.2018/osveženo 25.4.2018/osveženo 13.6.2018/osveženo 13.7.2018/osveženo 8.8.2018/osveženo 10.10.2018/osveženo 31.12.2018

Zavod RS za varstvo narave, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Društvo Gorjanske Košenice in Krajevna skupnost Dobovec v okviru Projekta Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS – LIFE14 NAT/SI/000005) objavljajo JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V PROJEKT LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005).

Namen javnega poziva je pridobivanje upravičencev za vključevanje v aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS, ki bodo pripomogle k izboljšanju stanja travišč ali ohranjanju njihovega ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč na projektih podobmočjih Gorjanci, Haloze, Kum in Pohorje.

Javni poziv je objavljen na internetni strani projekta in ter internetnih straneh partnerjev projekta: www.travisca.haloze.org (projektno podobmočje Haloze) ter www.trd-kum.si (projektno podobmočje Kum) od dne 18. 4. 2017 do porabe sredstev, kar bo na spletnih straneh tudi objavljeno.

OBVESTILO: sklop – pomladitvena rez  dreves visokodebelnih travniških sadovnjakov je zaključen kot tudi sklop – sadnja sadik visokodebelnega sadnega drevja s pripadajočo individualno zaščitno opremo je zaključen.

PROJEKTNO PODOBMOČJE GORJANCI (stanje razpisa: ZAPRTO)

PROJEKTNO PODOBMOČJE HALOZE (stanje razpisa: ZAPRTO)

PROJEKTNO PODOBMOČJE KUM (stanje razpisa: ZAPRTO)

PROJEKTNO PODOBMOČJE POHORJE (stanje razpisa: ZAPRTO)