2. Prostovoljna akcija sajenja starih sort sadnega drevja na kmetiji Knez na Dobovcu

akcija sajenjastarih sort sadnega drevja

Na kmetiji Knez, po domače Pr Kuplan, na naslovu Dobovec 9, 1423 Dobovec, bo organizirana prostovoljna akcija sajenja starih sort sadnega drevja v okviru projekta Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem). Naravovarstvena akcija oz. sajenje sadik bo potekalo v torek, 6. novembra 2018, s pričetkom ob 14.00… Preberite več

Prostovoljna akcija odstranjevanja zarasti na območju Čerinovega

Prostovoljna akcija odstranjevanja zarasti na območju Čerinovega

V popoldanskih urah petka, 19.10.2018, se je ekipa prostovoljcev zbrala v Trdobojcih, natančneje na traviščih Čerinvega, kjer so pričeli z odstranjevanjem zarasti. 11 zagretih prostovoljcev je odstranjevalo ležečo biomaso in jo deponirali izven travniških površin. Na  cesti ob strmem robu travnika je že čakal izvajalec, ki odstranjuje zarast v okviru projektnih aktivnosti na Halozah, na kupe prinešene zarasti… Preberite več

Uspešno izvedena 1. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travnikov na Kumu

Prostovoljna akcija odstranjevanja zarasti na območju Čerinovega

V soboto, 20. oktobra, je bila na kmetiji Rozman v Završju v soorganizaciji Zavoda RS za varstvo narave, Krajevne skupnosti Dobovec in Lovske družine Dobovec, izvedena prva prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu. Kmetija Rozman se je v sodelovanje v projektu LIFE TO GRASSLANDS vključila pred enim letom. Izmed več izbranimi projektnimi aktivnostmi za… Preberite več

Izobraževalna ekskurzija za lastnike zemljišč v Avstriji

Izobraževalna ekskurzija za lastnike zemljišč v Avstriji

V torek 9.10.2018 smo se udeležili strokovne ekskurzije v Avstrijo, katere namen je bil vključenim v projekt predstaviti obstoječe primere dobrih praks na področju sinergije naravovarstva in kmetijstva, ki izhajajo trajnostne rabe travišč. Ekskurzije se je udeležilo skupno 50 udeležencev (projektni predstavniki in skoraj 40 lastnikov zemljišč iz vseh štirih projektnih podobmočij – Haloze, Gorjanci,… Preberite več

Vabljeni na 1. prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu

Na kmetiji Rozman (na Kozlovi gori), na naslovu Završje 7, bo organizirana prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem). Naravovarstvena akcija bo potekala v soboto, 20. oktobra 2018, s pričetkom ob 9.00 uri. Zbirno mesto: parkirišče pri Krajevni… Preberite več

Vabljeni na prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč v Halozah

Na območju Čerinovega v Halozah bo organizirana prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem). Akcija bo potekala v petek, 19. oktobra 2018, s pričetkom ob 14.00 uri, na Čerinovem. Zbirno mesto: Zgornji Leskovec 8, parkirišče pri gasilskem domu, ob 14…. Preberite več

Nadzor nad odstranjevanjem zarasti na območju Planinke

odstranjevanje zarasti

Na območju Planinke (projektno podobmočje Pohorje) je bil opravljen nadzor nad izvedbo del odstranjevanja zarasti na zasebnih kmetijskih zemljiščih. Dela potekajo zelo intenzivno, zato se je na skladiščnem prostoru nabralo ogromno biomase, ki je ni več možno skladiščiti zaradi omejenega prostora ob gozdni cesti. Le-ta se sedaj melje in sprotno odvaža z deponije, kar bo… Preberite več

Prevzem del na Ostruščici

Na območju Ostruščice (projektno podobmočje Pohorje) je bil opravljen prevzem zaključenih del v okviru vzpostavitve travišč z odstranitvijo drevesnih panjev (ruvanje panjev, mulčenje panjev). Dela na površini preko 5 ha so bila izvedena v skladu z razpisnimi pogoji in skladno s pogodbo med Zavodom RS za varstvo narave ter izvajalcem del. Zaradi zaključka vegetacijske sezone… Preberite več

Strokovna ekskurzija z lastniki zemljišč v Avstrijo

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS poskušamo vzpodbuditi ekstenzivno rabo suhih travišč, predelavo in pridelavo produktov s travišč ter mreženje in trženje produktov. V ta namen smo v okviru projekta za kmete in lastnike zemljišč, ki so podpisali Sporazum in so aktivno vključeni v izvajanje projektnih aktivnosti, organizirali strokovno ekskurzijo in ogled dobrih praks v… Preberite več