Okolje potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let

Okolje potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let

25. maja je v Hiši Evropske Unije potekala mednarodna LIFE konferenca za mreženje »Okolje potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let«. Na prireditvi je aktivno sodeloval tudi Zavod RS za varstvo narave, ki je predstavil potekajoči projekt LIFE TO GRASSLANDS V času projektne kavarne smo predstavili projekt, ter iskali potencialna nova partnerstva in možnosti za sodelovanje z udeleženci iz tujine… Preberite več

Javni razpis: OBREZOVANJE DREVES VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV V PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA.

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-187/1-0-17/NDŠ z dne 8. 5. 2017 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: OBREZOVANJE DREVES VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV V PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA za izvedbo projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management… Preberite več

Dva dogodka za promocijo projektnega območja Haloze

travnik

V sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Prirodoslovnim društvom Slovenije pripravljamo dva terenska dogodka – izleta na projektno območje Haloz. V nedeljo, 14. maja, vas vabimo na izlet, ki smo ga poimenovali Ptice in orhideje Donačke gore. Na krožni poti po Donački gori bomo spoznali ptice različnih življenjskih okolij, od pestre kmetijske… Preberite več

25 let programa LIFE

LIFE 25 let

Letos praznujemo 25. obletnico programa LIFE ter Direktive o habitatih. Vse od leta 1992 tako Direktiva o habitatih kot program LIFE uspešno prispevata k ohranjanju naše edinstvene evropske naravne dediščine. Direktiva o habitatih skupaj z Direktivo o pticah opredeljuje omrežje območij Natura 2000. Mrežo tvori več kot 27.000 območij za varovanje živalskih in rastlinskih vrst oz… Preberite več