Dodatne informacije

Wetmancek4Narava je naša dediščina. Evropa pokriva manj kot 5 % površine Zemlje. Sega od mrzlega severa prek obširnih ravnic srednje Evrope in gorskih pregrad do toplega Sredozemlja.
Evropa je majhna, a izredno pisana in raznolika. Raznolike pa so tudi rastline in živali, ki tu živijo. K veliki biotski raznovrstnosti pripomorejo razlike v podnebju, oblikovanosti površja in geologiji. Veliko pa je k biotski raznovrstnosti prispeval tudi človek, ki je razvijal različne načine obdelovanja zemlje. Ekstenzivne travnike, pašne planine in kulturno krajino je soustvaril človek, v njegovih rokah pa je tudi njihovo ohranjanje. Narava okoli nas je edinstvena, dobili smo jo v dar in takšno moramo zapustiti tudi našim potomcem.