Aktualno

Na Kumu zaključili z deli odstranjevanja zarasti

odstranjevanje zarasti

V petek 20.3. smo obiskali domačijo, ki je bila zadnja v vrsti 23 kmetij s pobočij Kuma, kjer smo odstranjevali zarast v okviru projekta. S tem se je po letu in pol »osvobajanja travišč iz prijema zaraščanja« ta akcija na Kumu zaključila. S sekanjem lesne zarasti, izruvanjem panjev, izravnavo zemlje in mulčenjem smo skupaj z… Preberite več

Vabljeni na delavnico na Kumu: Blagovna znamka suhih travišč na primeru Haloz, izdelki s kumljanskih suhih travišč in možnosti za skupno znamko

Zavod RS za varstvo narave, ProVITAL d.o.o., Društvo Gorjanske košenice, PRJ Halo in KGZS Zavod Ptuj vas vabijo na delavnico: Blagovna znamka suhih travišč na primeru Haloz, izdelki s kumljanskih suhih travišč in možnosti za skupno znamko, ki bo potekala v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005). Delavnica bo potekala v petek 22. novembra 2019 od 14.00… Preberite več

Na kmetiji Žerko je bila izvedena 3. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travnikov na Kumu

Na kmetiji Žerko je bila izvedena 3. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travnikov na Kumu

V soboto, 14. oktobra 2019 je bila na kmetiji Žerko v Podkraju v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS na projektnem podobmočju Kum, s sodelovanjem Zavoda RS za varstvo narave, Krajevne skupnosti Dobovec in Lovske družine Dobovec, izvedena tretja prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč. Na območju Podkraja, v Občini Hrastnik, se je na naš poziv za… Preberite več

Na Kumu 2. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travnikov združila sosesko sodelovanje dveh kmetij Smodiš in Dolanc

Na Kumu 2. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travnikov združila sosesko sodelovanje dveh kmetij Smodiš in Dolanc

V soboto, 12. septembra 2019 je bila v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS na Kumu na dveh sosedskih kmetijah, Smodiš in Dolanc na Dobovcu, izvedena druga prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč. Obe kmetiji sta se med prvimi na Kumu odločili za sodelovanje v projektu LIFE TO GRASSLANDS. Med več izbranimi projektnimi aktivnostmi, je bil njihov… Preberite več

Vabimo vas na prostovoljno akcijo čiščenja travišč na Kumu

Vabimo vas, da se udeležite 3. prostovoljne akcije čiščenja travišč na Kumu, ki bo potekala v soboto, 12. oktobra 2019, s pričetkom ob 9. uri. Lokacija: kmetija Žerko po domače Gršica, na naslovu Podkraj 52, 1430 Hrastnik. Akcija bo predvidoma trajala od 9. do 13. ure. Za delo bodite primerno oblečeni in obuti (močni delovni/pohodni čevlji,… Preberite več

Prosta delovna mesta v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS

Vodilni partner, Zavod RS za varstvo narave, razpisuje več prostih delovnih mest za delo na projektu LIFE TO GRASSLANDS: delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1 – na Območni enoti Maribor – OE_MB_Strokovni-sodelavec-razpisna dokumentacija; delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1 – na Območni enoti Celje – OE_CE_Strokovni-sodelavec-razpisna dokumentacija; delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1 – na Območni enoti Novo mesto… Preberite več

Delavnica z ogledi primerov dobrih praks ohranjanja suhih travišč in visokodebelnih sadovnjakov na območju Kuma

Izobraževalna delavnica

Cilji projekta LIFE TO GRASSLANDS/Življenje traviščem na območju Kuma se v dobršni meri uresničujejo. V štiriletnem obdobju izvajanja projekta smo z 31 kmetijami podpisali sporazum o projektnih aktivnostih na njihovih kmetijah. Skupaj uspešno uresničujemo naravovarstvena izhodišča za dolgoročno in trajnostno upravljanje na več kot 80 ha vrstno bogatih traviščih in visokodebelnih sadovnjakih. Kot najpomembnejša projektna… Preberite več

Vabljeni na 2. prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu

suho travišče

Na kmetiji Smodiš, po domače Pr Pust in na kmetiji Dolanc, po domače Pr Dolanc, na Dobovcu, bo potekala 2. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem). Naravovarstvena akcija bo potekala v soboto, 14. septembra 2019, s… Preberite več

Dan odprtih vrat projekta LIFE TO GRASSLANDS s Fajrundom na Kum

V okviru prireditve s Fajrundom na Kum smo v sodelovanju s projektnim partnerjem KS Dobovec organizirali »Dan odprtih vrat« projekta LIFE TO GRASSLANDS na PPO Kum« s pohodom po poti Kumlanskega mozaika, ki je potekal po poteh odprte kmetijske krajine od Dobovca do vrha Kuma (7 km). Pred odhodom na pot so si pohodniki v… Preberite več

Dan odprtih vrat projekta LIFE TO GRASSLANDS s Fajrundom na Kum

Vabimo vas, da se nam 9. junija 2019 pridružite na 3. pohodu po poti Kumlanskega mozaika – FAJRUND na KUMU z ANSAMBLOM SAŠE AVSENIKA in KUMLANSKIMI PUNCAMI. V traviščni učilnici, ki je bila s sredstvi projekta opremljena v Krajevni skupnosti Dobovec, bomo v okviru »Dneva odprtih vrat« predstavili izvedene projektne aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS… Preberite več

Mednarodna konferenca z naslovom Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč

Skupinska slika udeležencev konference

V času med 15. in 17. majem 2019 smo v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS organizirali mednarodno konferenco z naslovom »Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč«. Namen konference je bil spodbujati dolgoročno večnamensko upravljanje travišč, mreženje strokovnjakov ter izmenjavo znanj in izkušenj o trajnostnem upravljanju travišč, vključno z vsemi izzivi sodobnih kmetijskih praks. Konference se je… Preberite več

Nagradni izlet nagrajencev likovnega natečaja »Na potep po traviščih« z območja Kuma

otroci na travniku

Z nagrajenci likovnega natečaja »Na potep po traviščih« z območja Kuma smo se podali v Krajinski park v Podsredo. Učenci iz trboveljskih osnovnih šol so z velikim zanimanjem poslušali o biotski pestrosti Kozjanskega parka, postavljali najrazličnejša vprašanja na temo metuljev in ptic ter se slikali na »carjevičevem« prestolu, med ogledom kraja Podsreda pa jih je… Preberite več

Odprtje razstave in podelitev nagrad avtorjem nagrajenih del z likovnega natečaja »Na potep po traviščih« z območja Kum

kolaž slik "Na potep po traviščih"

V traviščni učilnici na Dobovcu bodo razstavljena nagrajena likovna dela učencev osnovnih šol s projektnega območja Kum, ki smo jih prejeli v okviru likovnega natečaja z naslovom »Na potep po traviščih”. KDAJ? V torek, 23. aprila 2019, s pričetkom ob 17. uri v traviščni učilnici v KS Dobovec, na naslovu Dobovec 49, 1423 Dobovec. Prireditev,… Preberite več

Razglasitev rezultatov likovnega natečaja »NA POTEP PO TRAVIŠČIH«

otroške roke

Zavod RS za varstvo narave je v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS k sodelovanju na likovnem natečaju “Na potep po traviščih” povabil učence osnovnih šol na projektnih območjih Gorjanci in Kum. Skladno z razpisom so bile dovoljene vse likovne tehnike na papirju formata do A3. Do 28.02.2019 je na naslov ZRSVN prispelo 131 likovnih del… Preberite več

Vabimo vas na mednarodno konferenco projekta

Objava 7.3.2019/osveženo: 9.4.2019 V maju  – od 15. do 17.maja, bo na Ptuju potekala mednarodna konferenca z naslovom »IZZIVI IN PRILOŽNOSTI MULTIFUNKCIJSKEGA UPRAVLJANJA TRAVIŠČ«. Konferenca bo potekala v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji (LIFE TO GRASSLANDS, LIFE14 NAT/SI/000005) in je namenjena mreženju strokovnjakov ter izmenjavi znanj in izkušenj o… Preberite več

Vabilo na delavnico za izobraževanje pedagoških predstavnikov o suhih traviščih

Izobraževalna delavnica

Objava 1.4.2019/osveženo: 9.4.2019 V okviru izvajanja projektnih aktivnosti vas vabimo na izobraževalno delavnico v sklopu Programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev  v vzgoji in izobraževanju – KATIS. Namen: Izobraževanje je namenjeno vzgojiteljem vrtcev, učiteljem razrednega pouka in učiteljem v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti ter drugim pedagoškim in strokovnim delavcem. Kdaj: Izobraževanje bo potekalo… Preberite več

Priporočila za upravljanje visokodebelnih sadovnjakov v Halozah

Sajenje sadnega drevja – ekstenzivni travniški sadovnjaki Ob sajenju sadnega drevja se moramo najprej odločiti za primerno lego, kjer bomo posadili sadno drevo. Za sadilno mesto izberemo nekoliko nagnjeno lego na primerno globokih tleh (vsaj 50-60 cm). Izogibamo se sajenja sadnih dreves v dolini, tako zaradi možnosti višje podtalnice, kot tudi večje verjetnosti za spomladansko… Preberite več

Objavljeno javno naročilo za odstranjevanje zarasti Kum

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka št. 8-IX-81/2-0-19/ND z dne 11. 2. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: ODSTRANJEVANJE ZARASTI NA PROJEKTNEM POD-OBMOČJU (PPO) KUM v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE… Preberite več

Javni poziv za vključevanje/prijavo kmetov v izvedbene akcije projekta

Prva objava: 18.4.2017 /osveženo: 22.5.2017/osveženo 12.7.2017/osveženo 17.8.2017/osveženo 18.9.2017/osveženo 1.10.2017/osveženo 1.12.2017/osveženo 28.2.2018/osveženo 25.4.2018/osveženo 13.6.2018/osveženo 13.7.2018/osveženo 8.8.2018/osveženo 10.10.2018/osveženo 31.12.2018 Zavod RS za varstvo narave, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Društvo Gorjanske Košenice in Krajevna skupnost Dobovec v okviru Projekta Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands… Preberite več

Nov visokodebelni sadovnjak na kmetiji Knez na Dobovcu

akcija sajenja sadnih sadik

V torek, 6. novembra, je bila na kmetiji Knez na Dobovcu v sodelovanju Zavoda RS za varstvo narave in Krajevne skupnosti Dobovec izvedena druga prostovoljna akcija sajenja starih sort sadnega drevja na Kumu. Kmetija Knez se je v sodelovanje v projektu LIFE TO GRASSLANDS vključila pred enim letom. Izmed več izbranimi projektnimi aktivnostmi za ohranjanje… Preberite več

2. Prostovoljna akcija sajenja starih sort sadnega drevja na kmetiji Knez na Dobovcu

akcija sajenjastarih sort sadnega drevja

Na kmetiji Knez, po domače Pr Kuplan, na naslovu Dobovec 9, 1423 Dobovec, bo organizirana prostovoljna akcija sajenja starih sort sadnega drevja v okviru projekta Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem). Naravovarstvena akcija oz. sajenje sadik bo potekalo v torek, 6. novembra 2018, s pričetkom ob 14.00… Preberite več

Uspešno izvedena 1. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travnikov na Kumu

Prostovoljna akcija odstranjevanja zarasti na območju Čerinovega

V soboto, 20. oktobra, je bila na kmetiji Rozman v Završju v soorganizaciji Zavoda RS za varstvo narave, Krajevne skupnosti Dobovec in Lovske družine Dobovec, izvedena prva prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu. Kmetija Rozman se je v sodelovanje v projektu LIFE TO GRASSLANDS vključila pred enim letom. Izmed več izbranimi projektnimi aktivnostmi za… Preberite več

Izobraževalna ekskurzija za lastnike zemljišč v Avstriji

Izobraževalna ekskurzija za lastnike zemljišč v Avstriji

V torek 9.10.2018 smo se udeležili strokovne ekskurzije v Avstrijo, katere namen je bil vključenim v projekt predstaviti obstoječe primere dobrih praks na področju sinergije naravovarstva in kmetijstva, ki izhajajo trajnostne rabe travišč. Ekskurzije se je udeležilo skupno 50 udeležencev (projektni predstavniki in skoraj 40 lastnikov zemljišč iz vseh štirih projektnih podobmočij – Haloze, Gorjanci,… Preberite več

Vabljeni na 1. prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu

Na kmetiji Rozman (na Kozlovi gori), na naslovu Završje 7, bo organizirana prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem). Naravovarstvena akcija bo potekala v soboto, 20. oktobra 2018, s pričetkom ob 9.00 uri. Zbirno mesto: parkirišče pri Krajevni… Preberite več

Strokovna ekskurzija z lastniki zemljišč v Avstrijo

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS poskušamo vzpodbuditi ekstenzivno rabo suhih travišč, predelavo in pridelavo produktov s travišč ter mreženje in trženje produktov. V ta namen smo v okviru projekta za kmete in lastnike zemljišč, ki so podpisali Sporazum in so aktivno vključeni v izvajanje projektnih aktivnosti, organizirali strokovno ekskurzijo in ogled dobrih praks v… Preberite več

Z delavnico za kmete na Kumu začeli postavljati pašne ograje

postavitve pašne ograje

Na domačiji Volaj, na Dobovcu, ki je vključena v aktivnosti projekta, je bila izvedena delavnica za postavitev pašne ograje. Glavni namen delavnice je bil, da se kmetje, ki so ob vključenosti v projektne aktivnosti prejeli opremo za postavitev pašne ograje, s praktičnim prikazom in aktivnim sodelovanjem seznanijo s tehničnimi postopki postavitve pašne ograje. Na delavnici,… Preberite več

Na Kumu iz objema zaraščenosti iztrgali prvi travnik

zvajanja del kmetija Jamšek

Začetek avgusta smo na Kumu zaznamovali s pomembno projektno aktivnostjo, to je izvajanje del za odstranitev zarasti. Pogodbeni izvajalec je z deli začel na kmetiji Jamšek v Župi.  Že prvi dan je bil iz objema zaraščenosti z grmovjem in drevjem iztrgan prvi travnik. Veliko zadovoljstvo nad prvimi rezultati izvedenih del je izrazil tako lastnik, kot… Preberite več

Predstavitev projekta na dogodku Dan za Savinjo

Predstavitev projekta na dogodku Dan za Savinjo

1. junija smo v okviru dogodka “Dan za Savinjo“, ki ga je organiziral Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Občino Rečica ob Savinji, predstavili projekt in projektne aktivnosti. Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti travnikov. Dogodka se je udeležilo tudi več kot 500 osnovnošolcev in otrok iz vrtcev z… Preberite več

Prikaza košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem na kmetiji Jelen v Škofji Riži

gorska kosilnica

Na kmetiji Jelen v Škofji Riži je 22. maja potekal prikaz košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem. Predstavniki dobavitelja so kmetom, ki so vključeni v projektne aktivnosti predstavili tehnične specifikacije gorske kosilnice in mulčerja ter izvedli prikaz košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem. Nato se je nekaj kmetov še samih preizkusilo v košnji z novo… Preberite več

Sodelovanje na dogodku Hiša eksperimentov na Dobovcu

Udeležba na mednarodni LIFE konferenci za mreženje 2018

V okviru dogodka Hiša eksperimentov na Dobovcu, ki je bil organiziran za učence POŠ Zasavja, dne 16.5., smo s projektom sodelovali pri izvedbi celodnevnega dogodka. V projektni traviščni učilnici smo gostili učitelje in spremljevalce, katerim smo predstavili projekt in projektne aktivnosti, ki se izvajajo na projektnem podobmočju Kum ter predali brošure, plakate in didaktična gradiva namenjena za izvajanje… Preberite več

Izobraževanje pedagoških predstavnikov o suhih traviščih

suha travišča

V okviru projektnih aktivnosti smo 9. maja na Kumu izvedli celodnevno delavnico z namenom strokovnega izobraževanja pedagoških predstavnikov v okviru KATIS (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju). Izobraževanja se je udeležilo 20 učiteljev/ic, vzgojiteljev/ic in pedagogov/inj CŠOD-jev iz celotne Slovenije. Pozdravili smo jih v na novo opremljeni »traviščni učilnici«… Preberite več

Vabilo na otvoritev fotografske razstave Mavrična doživetja travnikov

Vabilo na otvoritev fotografske razstave Mavrična doživetja travnikov

Ob svetovnem dnevu Zemlje vas vabimo na otvoritev fotografske razstave z naslovom Mavrična doživetja travnikov, ki bo potekala v petek, 20. aprila ob 18. uri v Stari galeriji Delavskega doma Trbovlje.  Avtor fotografij Gregor Kalan, prikaže pomen ohranjanja biotske pestrosti travnikov na dvanajstih kolažih s travniškim cvetjem, s katerimi predstavlja raznovrstnost oblik, barv in vrst. … Preberite več

Na kmetiji Kavšek je potekala delavnica prikaza obrezovanja visokodebelnih dreves

prikaz obrezovanja dreves

V sadovnjaku na kmetiji Kavšek (po domače Pikl) v Škofji Riži, je bila dne 10.4.2018, izvedena delavnica predstavitve rezi visokodebelnih sadnih dreves in 1. prostovoljna akcija sajenja starih sort sadnega drevja pod strokovnim vodstvom Srečka Rajh, KGZ Ptuj. V prvem delu delavnice je bil izveden praktični prikaz rezi visokodebelnih dreves. Ob prikazu rezi treh sadnih… Preberite več

Vabilo na predstavitev rezi visokodebelnih sadnih dreves na Kumu

obrezovanje drevesa

Zavod RS za varstvo narave, KGZS Zavod Ptuj in Krajevna skupnost Dobovec vas vabijo na Delavnico predstavitve rezi visokodebelnih sadnih dreves ter 1. prostovoljno akcijo sajenja starih sort sadnega drevja. Zberemo se v torek, 10. aprila 2018, ob 16. uri na kmetiji Kavšek, po domače Pikl, na naslovu Škofja Riža 8, 1423 Dobovec. Praktičen prikaz rezi visokodebelnih dreves in sadnje… Preberite več

Natisnili smo 4 plakate

plakati na steni

V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS smo pripravili in natisnili 4 plakate: Orhideje suhih travišč Značilnice suhih travišč Značilnice pohorskih planj Tradicionalne sorte sadja Plakati so namenjeni izobraževalnim in promocijskim aktivnostim projekta. Na voljo so pri lokalnih koordinatorjih projekta ter projektnih partnerjih ter na Osrednji enoti Zavoda RS za varstvo narave. Na voljo bodo tudi… Preberite več

Otvoritev učilnice na Kumu

Otvoritev učilnice na Kumu

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS smo v prostorih projektnega partnerja Krajevne skupnosti Dobovec uredili t.i. traviščno učilnico. Učilnica bo služila izvajanju raznovrstnih predstavitev, predavanj, razstav in seveda v prvi vrsti izvajanju izobraževanj s področja naravovarstva. Za lokalno okolje je to velika pridobitev, zato bo z otvoritvenim dogodkom 6. decembra 2017 predana v uporabo. Učilnici… Preberite več

Partnersko srečanje na Kumu

Partnersko srečanje na Kumu

Letošnje srečanje partnerjev projekta LIFE TO GRASSLANDS smo organizirali na Kumu. Dvodnevno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi izvedenih in načrtovanih aktivnosti projekta, preveritvi uspešnosti izvajanja in uresničevanja zadanih projektnih ciljev ter izmenjavi izkušenj vseh deležnikov projekta. Srečanje se je pričelo s pozdravnim nagovorom predsednika KS Dobovec, Marjana Jamška, direktorja ZRSVN, dr. Darija Krajčiča in županje… Preberite več

Objavljeno javno naročilo za odstranjevanje zarasti na projektnih območjih Pohorje, Haloze, Kum in Gorjanci

Prva objava: 18.8.2017 /osveženo 18.9.2017 Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-325/1-0-17/ND z dne 16. 8. 2017 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: ODSTRANJEVANJE ZARASTI NA PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH (PPO) POHORJE, HALOZE, KUM IN GORJANCI v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation… Preberite več

Objavljeno javno naročilo za nakup gorsko-hribovskih kosilnic

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro in Krajevna skupnost Dobovec objavljata skupno javno naročilo male vrednosti za gorsko-hribovske kosilnice. Poziv je objavljen na Portalu javnih naročil ter na spletni strani PRJ HALO – Javni naročilo za nakup gorsko-hribovskih kosilnic Ponudniki pošljejo ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo na naslov: PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane. Rok za oddajo ponudb… Preberite več

Javni razpis: OBREZOVANJE DREVES VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV V PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA.

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-187/1-0-17/NDŠ z dne 8. 5. 2017 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: OBREZOVANJE DREVES VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV V PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA za izvedbo projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management… Preberite več

Na Kumu smo izvedli dve spomladanski delavnici prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov

Na Kumu

Na Kumu smo izvedli dve spomladanski delavnici prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov – LIFE TO GRASSLANDS. Projektni partnerji ZRSVN, KGZ Ptuj in KS Dobovec smo na projektnem območju Kum izvedli dve delavnici prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov (1.4.2017 – Čimerno, domačija Pri Čimerjanc in 6.4.2017 – Dobovec, domačija Pri dolanc). Uvodnemu predavanju s predstavitvijo aktualnih zadev iz… Preberite več

Poziv za vključitev v projektne aktivnosti ohranjanja suhih travišč Haloz, Kuma, Gorjancev in Pohorja.

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS – Življenje traviščem, bomo dne 18.4.2017 na portalu www.travisca.haloze.org objavili poziv za vključitev v projektne aktivnosti ohranjanja suhih travišč Haloz, Kuma, Gorjancev in Pohorja. Javni poziv bo razdeljen v tri sklope glede na vsebine/aktivnosti potrebne za trajnostno upravljanje suhih travišč, v okviru katerih bodo kmetijska gospodarstva, društva, občine lahko kandidirali… Preberite več

Druga delavnica obrezovanja na Kumu

Vabimo vas na drugo delavnico predstavitve rezi visokodebelnih sadnih dreves na projektnem območju Kum, ki bo v četrtek, 6. aprila 2017 na domačiji Pri Dolanc, na naslovu Dobovec 26, 1423 Dobovec s pričetkom ob 16. uri. Praktičen prikaz rezi visokodebelnih dreves bo opravil strokovni sodelavec Srečko Rajh inž. agr. iz KGZS Zavoda Ptuj, Kmetijska svetovalna služba…. Preberite več

Javni razpis – DOBAVA OPREME ZA ZAŠČITO IN OPORO ZA SADIKE SADNIH DREVES VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV ZA PROJEKTNA POD-OBMOČJA HALOZE, KUM IN GORJANCI

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-117/2-O-17/NDŠ,PP z dne 24. 3. 2017 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: DOBAVA OPREME ZA ZAŠČITO IN OPORO ZA SADIKE SADNIH DREVES VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV ZA PROJEKTNA POD-OBMOČJA HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA za izvedbo projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v… Preberite več

Vabilo na predstavitve rezi visokodebelnih sadnih dreves

obrezovanje dreves

Zavod RS za varstvo narave in KGZS Zavod Ptuj vas vabita na delavnico predstavitve rezi visokodebelnih sadnih dreves ter predstavitve aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005) ki bo v soboto, 1. aprila 2017 ob 10. uri na Čimernem. Ta dan bo na Čimernem posvečen visokodebelnim sadovnjakom in vaški mlaki v osrčju vasi. Po pozdravnem… Preberite več

Travišča bomo predstavili tudi na Kumlanskem dnevu sladic

Prvo leto izvajanja projekt LIFE TO GRASSLANDS je za nami. Na pod-območju Kum se je zvrstilo kar nekaj dogodkov, ki so bili vsebinsko vezani na ohranjanje suhih travišč: v Škofji Riži smo izvedli prikaz rezi visokodebelnih sadnih dreves, s postavitvijo fotografske razstave na vrhu Kuma »Alpe, kot jih vidijo ptice«, avtorja Matevža Lenarčič,  smo obeležili… Preberite več

Izvedba delavnic za pripravo naravovarstvenih izhodišč za upravljanje s suhimi travišči

Izvedba delavnic za pripravo naravovarstvenih izhodišč za upravljanje s suhimi travišči

V sklopu Akcije A.2 smo v mesecu oktobru pričeli z izvedbo delavnic za pripravo Naravovarstvenih izhodišč za upravljanje s suhimi travišči (tarčnimi habitatnimi tipi HT 6210* in HT 6230*) na projektnih pod-območjih: Gorjanci-Radoha, Kum, Haloze in Pohorje. Na prvi delavnici smo sodelavci ZRSVN pripravili nabor priporočil in usmeritev, ki bi kmeta usmerjala k primernemu načinu upravljanja… Preberite več

Predstavitev projekta na Kumski nedelji

Predstavitev projekta na Kumski nedelji

Kumska nedelja je tradicionalno romanje z mašo na prostem na vrh Kuma in velik družabni dogodek. Na glavnem prizorišču, med panoji fotografske razstave »Alpe, kot jih vidijo ptice«, smo obiskovalce pričakale ob stojnici projekta LIFE TO GRASSLANDS. S predstavitvenim letakom, različnimi publikacijami Zavoda RS za varstvo narave in KS Dobovec smo jih seznanjale s projektnimi… Preberite več

Jesenski naravoslovni dnevi

Jesenski naravoslovni dnevi

V sklopu ozaveščevalnih akcij projekta LIFE TO GRASSLANDS smo pripravili številne naravoslovne dni. Na Kumu smo jih poimenovali »Jesen v sadovnjaku«. Naravoslovni dan je imel dva vsebinska sklopa: visokodebelni sadovnjak in čebelarstvo. Otroci so si na domačiji Volaj ogledali visokodebelni sadovnjak, spoznali njihov pomen za ljudi, živali in rastline, pobirali sadje, pili sadni sok, jedli… Preberite več

Obiskal nas je botanik Josip Otopal

Kum

Suha travišča na pobočjih Kuma ne skrivajo samo živahnih barv, opojnih vonjav in melodij toplih dni, ampak so tudi habitat številnih rastlinskih in živalskih vrst. Po biotski pestrosti naj bi bili na drugem mestu na svetu, takoj za deževnimi gozdovi. Posebej izstopajoči so suhi travniki na Čimernem, kjer lahko najdemo več kot 250 različnih rastlinskih… Preberite več

Prikaz košnje na strminah Kuma

Prikaz košnje na strminah Kuma

V okviru Doživljajskega potepanja po Krajinskem parku Kum v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja, ki ga vsako leto organizira Zasavska ljudska univerza v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Dobovec, smo predstavili akcije usmerjene k vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travnikov. Ker je ena izmed akcij projekta LIFE TO GRASSLANDS tudi čiščenje zarasti, so nam… Preberite več

Doživljajsko potepanje po Krajinskem parku Kum

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja, ki ga organizira Zasavska ljudska univerza, vas v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Dobovec vabimo na »Doživljajsko potepanje po Krajinskem parku Kum«. Pridružite se nam 24. junija 2016, ob 15. uri na Dobovcu (parkirišče pri KS Dobovec). Vljudno vabljeni! VABILO  

Vabilo 20. let krajinskega parka Kum

Brstična lilija

V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS bomo obeležili tri pomembnejše okoljske dni, ki prihajajo: dan Nature 2000 (21. maj), mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. maj) in evropski dan parkov (24. maj). Zato vas 20. maja 2016 vabimo, da se nam pridružite na projektnem podobmočju Kum. Prizadevanja za varstvo narave so se na območju začela že… Preberite več