Aktualno

Izobraževalna ekskurzija za lastnike zemljišč v Avstriji

2018_10_09_Avstrija_ekskurzija kmetov_foto_LS (19)

V torek 9.10.2018 smo se udeležili strokovne ekskurzije v Avstrijo, katere namen je bil vključenim v projekt predstaviti obstoječe primere dobrih praks na področju sinergije naravovarstva in kmetijstva, ki izhajajo trajnostne rabe travišč. Ekskurzije se je udeležilo skupno 50 udeležencev (projektni predstavniki in skoraj 40 lastnikov zemljišč iz vseh štirih projektnih podobmočij – Haloze, Gorjanci,… Preberite več

Vabljeni na 1. prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu

Na kmetiji Rozman (na Kozlovi gori), na naslovu Završje 7, bo organizirana prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem). Naravovarstvena akcija bo potekala v soboto, 20. oktobra 2018, s pričetkom ob 9.00 uri. Zbirno mesto: parkirišče pri Krajevni… Preberite več

Vabljeni na prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč v Halozah

Na območju Čerinovega v Halozah bo organizirana prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem). Akcija bo potekala v petek, 19. oktobra 2018, s pričetkom ob 14.00 uri, na Čerinovem. Zbirno mesto: Zgornji Leskovec 8, parkirišče pri gasilskem domu, ob 14…. Preberite več

Javni poziv za vključevanje/prijavo kmetov v izvedbene akcije projekta

Prva objava: 18.4.2017 /osveženo: 22.5.2017/osveženo 12.7.2017/osveženo 17.8.2017/osveženo 18.9.2017/osveženo 1.10.2017/osveženo 1.12.2017/osveženo 28.2.2018/osveženo 25.4.2018/osveženo 13.6.2018/osveženo 13.7.2018/osveženo 8.8.2018/osveženo 10.10.2018 Zavod RS za varstvo narave, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Društvo Gorjanske Košenice in Krajevna skupnost Dobovec v okviru Projekta Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in… Preberite več

Nadzor nad odstranjevanjem zarasti na območju Planinke

2018-10-05 11.35.51

Na območju Planinke (projektno podobmočje Pohorje) je bil opravljen nadzor nad izvedbo del odstranjevanja zarasti na zasebnih kmetijskih zemljiščih. Dela potekajo zelo intenzivno, zato se je na skladiščnem prostoru nabralo ogromno biomase, ki je ni več možno skladiščiti zaradi omejenega prostora ob gozdni cesti. Le-ta se sedaj melje in sprotno odvaža z deponije, kar bo… Preberite več

Prevzem del na Ostruščici

Na območju Ostruščice (projektno podobmočje Pohorje) je bil opravljen prevzem zaključenih del v okviru vzpostavitve travišč z odstranitvijo drevesnih panjev (ruvanje panjev, mulčenje panjev). Dela na površini preko 5 ha so bila izvedena v skladu z razpisnimi pogoji in skladno s pogodbo med Zavodom RS za varstvo narave ter izvajalcem del. Zaradi zaključka vegetacijske sezone… Preberite več

Strokovna ekskurzija z lastniki zemljišč v Avstrijo

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS poskušamo vzpodbuditi ekstenzivno rabo suhih travišč, predelavo in pridelavo produktov s travišč ter mreženje in trženje produktov. V ta namen smo v okviru projekta za kmete in lastnike zemljišč, ki so podpisali Sporazum in so aktivno vključeni v izvajanje projektnih aktivnosti, organizirali strokovno ekskurzijo in ogled dobrih praks v… Preberite več

Deževna 9. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju

IMG_2491

Sobotni dan je bil namenjen izvedbi tradicionalni prostovoljni akciji čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju. Akcije se je kljub slabemu vremenu (občasno rosenje, močnejšega dežja ni bilo) udeležilo okoli 40 udeležencev. Že 9. prostovoljna akcija čiščenja pohorskih planj je bila izvedena v soorganizaciji Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Občine Zreče, Občine Mislinja, podjetja… Preberite več

Projektno srečanje partnerjev na Pohorju

IMG_2467

Tretje srečanje partnerjev projekta LIFE TO GRASSLANDS je bilo izvedeno 21. in 22. 9. 2018 na podobmočju Pohorje. Dvodnevno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi izvedenih in načrtovanih aktivnosti projekta, preveritvi uspešnosti izvajanja in uresničevanja zadanih projektnih ciljev ter izmenjavi izkušenj vseh deležnikov projekta. Drugi dan je bil namenjen ogledu terena ter odstranjevanju sečnih ostankov s… Preberite več

Delavnica za predstavnike Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Projekt LIFE TO GRASSLAND je na polovici izvajanja, zato se prvi projektni dosežki že kažejo. V torek, 11. septembra 2018 smo jih predstavili zaposlenim na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Projektne dosežke sta predstavila vodja projekta dr. Nika Debeljak Šabec ter Andrej Rebernišek, direktor Kmetijskega Zavoda Ptuj in predstavnik enega od projektnih… Preberite več