Objavljeno javno naročilo za mulčenje zarasti na območju Haloze_II.

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka št. 8-IX-393/2-0-19/ND z dne 20. 6. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: MULČENJE ZARASTI NA PROJEKTNEM POD-OBMOČJU (PPO) HALOZE, v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE… Preberite več

Dan odprtih vrat projekta LIFE TO GRASSLANDS s Fajrundom na Kum

V okviru prireditve s Fajrundom na Kum smo v sodelovanju s projektnim partnerjem KS Dobovec organizirali »Dan odprtih vrat« projekta LIFE TO GRASSLANDS na PPO Kum« s pohodom po poti Kumlanskega mozaika, ki je potekal po poteh odprte kmetijske krajine od Dobovca do vrha Kuma (7 km). Pred odhodom na pot so si pohodniki v… Preberite več

Travišča sodelovala na dogodku 24 ur z reko Muro

Zavod RS za varstvo narave je bil že peto leto organizator obsežnega izobraževalnega dogodka o biotski pestrosti – 24 ur z reko Muro, Veržej, Vzhodna Slovenija. Dogodek je potekal med 7. in 8. junijem 2019. Predstavniki projekta LIFE TO GRASSLANDS so tudi letošnje leto pripravili program za otroke (3 izobraževalne delavnice na temo travišč) ter… Preberite več

Ocenjevanje izdelkov in produktov iz območja Haloz

Konec maja smo tesno ocenjevali izdelke in produkte s suhih travišč Haloz. Interes in odziv kmetij je bil velik, saj smo ocenili kar 145 izdelkov. V sredo, 29.5.2019 je potekalo v Cirkulanah ocenjevanje  izdelkov iz sadja, zelišč, medu in rokodelskih izdelkov. V ocenjevanje smo prejeli: 6x kis, 4x marmelade, 20x žganje, 8x sok, 5x med, 5x… Preberite več

Dan odprtih vrat projekta LIFE TO GRASSLANDS s Fajrundom na Kum

Vabimo vas, da se nam 9. junija 2019 pridružite na 3. pohodu po poti Kumlanskega mozaika – FAJRUND na KUMU z ANSAMBLOM SAŠE AVSENIKA in KUMLANSKIMI PUNCAMI. V traviščni učilnici, ki je bila s sredstvi projekta opremljena v Krajevni skupnosti Dobovec, bomo v okviru »Dneva odprtih vrat« predstavili izvedene projektne aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS… Preberite več