Haloze

 • Polsuho travišče s turško deteljo, v ozadju Donačka gora

 • Pozno junijska podoba travišča s pokončno stoklaso (Foto: Sonja Škornik)

 • Značilnice polsuhega travišča: pokončna stoklasa, piramidasti pilovec in vrbovolistni primožek

 • Razgibana in mozaična podoba Haloz pri Veliki Varnici

 • Vrstno bogata suha travišča severno od Žetal

 • Nedeljski naravoslovni izlet po suhih travnikih

 • Suho travišče nad Sv. Florijanom, v juliju porumenijo primožki

 • Vrstno bogata suha travišča

 • Kukavičevke ali divje orhideje so na haloških suhih traviščih še pogoste

 • Nekatere bivše viničarije v vinorodnih Halozah tudi oživijo

 • Tradicionalni vinograd s kostanjevimi koli v Vzhodnih Halozah

 • Visokodebelni sadovnjak v Dobrini

 • Čreda krav na paši v Gruškovju

 • Uvajanje telička na pašo pri Pulkovih v Dobrini

 • Čeladasta kukavica

 • Čeladasta kukavica na pragu Haloz v Šturmovcih

 • Smrdljiva jadranska kukavica, ki sploh ne smrdi

 • Bleda kukavica

 • Kukavičevke v Halozah rastejo tudi na vlažnih travnikih - majska prstasta kukavica

 • Zvezdnata kukavica, običajno je roza barve

 • Smrdljiva jadranska kukavica, ki sploh ne smrdi

 • Turška detelja, značilna rastlina suhih travnikov na haloških strminah

 • Piramidasti pilovec

 • Piramidasti pilovec je na nekaterih košenih suhih traviščih zelo številčen

 • Muholiko mačje uho - še ena vrsta kukavičevke

 • Čmrljeliko mačje uho

 • Pridelki s haloških travišč

 • Ocenjevanje izdelkov iz suhih travišč v Halozah

 • Dostava sadik za Čerinovo

 • Hotel za žuželke

 • Prostovoljna akcija sajenja visokodebelnih sadnih dreves Čerinovo

 • Izobraževalna delavnica za otroke; prikaz sajenja visokodebelnih sadnih dreves

 • Projektne sadike avtohtonih sadnih sort na Čerinovem

 • Delavnica prikaza rezi v Cirkulanah

 • Visokodebelno sadno drevo pred pomladitvenim obrezom

 • Visokodebelno sadno drevo po pomladitvenem obrezu

 • Pregled mladih sadik visokodebelnih sadnih dreves pridobljenih v okviru projekta

 • Projektna pašna ograja

 • Akumulatorski pašni aparat na sončno energijo

 • Travnik v fazi zaraščanja

 • Projektna ploskev med odstranjevanjem zarasti

 • Haloze, Mali Okič

 • Odvoz odstranjene lesne mase

 • Prikaz košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem

 • Odstranjevanje zarasti z robotom na Čerinovem

 • Odstranjena zarast in pomulčena površina

 • Prostovoljna akcija odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst na Čerinovem

 • Skupinska slika

 • Razgled na Vzhodne Haloze iz sv.Avguština

 • Izdelki iz volne s haloških travišč

 • Izdelki iz volne s haloških travišč

 • Traviščna učilnica v Halozah

 • Razstavne vitrine v učilnici

 • Dan odprtih vrat Stoperce

 • Popis vrst na terenu

 • Boj za preživetje

 • Jadralec

 • Popis biodiverzitete

 • Vrbovolistni primožek, značilnica suhih travišč

 • Biodiverziteta suhih travnikov

 • Sadike na Čerinovem

 • Razgibanost Haloz

 • Jadranska smrdljiva kukavica na pašniku

 • Delavnice s kmeti za prepoznavanje značilnic suhih travišč

 • Značilnice suhih travišč

 • Pogostitev na Čerinovem

 • Prikolica Haloze

 • Otvoritev predaje prikolic v uporabo Haloze

 • Interpretacijska tabla Haloze Čerinovo

 • Foto: Monika Podgorelec

 • Foto: Nika Debeljak

 • Foto: Nika Debeljak