Glavne aktivnosti

  • Čiščenje zaraščajočih travniških površin (10 ha)
  • Nakup travniških površin s HT 6210 (3 ha)
  • Zagotovitev trajne ustrezne rabe travišč (30 ha)
  • Priprava razvojnih načrtov kmetij (2)
  • Obnova sadovnjaka na Miklavžu (0,5 ha)
  • Nadgradnja Učne poti Miklavž
  • Priprava strokovnega predloga ukrepov za ohranjanje suhih travišč v PRP 2021 – 2027
  • Ozaveščanje javnosti