V Halozah je potekala predaja in predstavitev souporabe gorskih kosilnic

gorska kosilnica

V sklopu aktivnosti projekta LIFE – življenje traviščem, smo skupini kmetov, ki so vključeni v  v varovanje habitata suhih travišč na območju Halozah, predali v souporabo dve gorski kosilnici. Kmetje so uspešno preizkusili gorske kosilnice na strmem terenu. Galerija:  

Javni razpis – VZPOSTAVITEV TRAVIŠČ S FREZANJEM IN RUVANJEM DREVESNIH PANJEV NA PROJEKTNEM PODOBMOČJU (PPO) POHORJE

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-264/1-O-18/ND, z dne 7. 6. 2018 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: Javni razpis – VZPOSTAVITEV TRAVIŠČ S FREZANJEM IN RUVANJEM DREVESNIH PANJEV NA PROJEKTNEM PODOBMOČJU (PPO) POHORJE za izvedbo projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation… Preberite več

Travišča so se pridružila dogodku 24 ur z reko Muro

Travišča so se pridružila dogodku 24 ur z reko Muro

Predstavniki projekta so sodelovali na dogodku 24 ur z reko Muro med 8. in 9. junijem. V okviru celodnevnega dogodka smo pripravili predstavitev projekta in projektnih aktivnosti ter nadaljevali s traviščnimi delavnicami za otroke. Otroke smo preko reševanja različnih nalog izobraževali o vrstni pestrosti travišč ter prikazali izdelavo kopice na star način. Galerija:

Predstavitev projekta na dogodku Dan za Savinjo

Predstavitev projekta na dogodku Dan za Savinjo

1. junija smo v okviru dogodka “Dan za Savinjo“, ki ga je organiziral Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Občino Rečica ob Savinji, predstavili projekt in projektne aktivnosti. Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti travnikov. Dogodka se je udeležilo tudi več kot 500 osnovnošolcev in otrok iz vrtcev z… Preberite več