Publikacije

V sklopu projekta je nastalo 6 zloženk, ki predstavljajo projekt, suha travišča in vsa projektna pilotna podobmočj

Plakati

Publikacije za učitelje in učence

PRIROČNIK ZA UČITELJE – Suha travišča kot model za pouk spoznavanja okolja, naravoslovja in biologije

KNJIŽICA ZA MALE IN VELIKE RAZISKOVALCE – Na potep po traviščih

Druge publikacije