Pohorje

 • Ribniško Pohorje

 • Pisana travišča Ribniškega Pohorja

 • Ribniško Pohorje

 • Ribniško Pohorje

 • Kukavičevke na Ribniškem Pohorju

 • Pohorske planje - Planinka

 • Arnika (Arnica montana)

 • Panonski svišč (Gentiana pannonica)

 • Arnika

 • Pohorske planje - Planinka

 • Paša na Pohorju

 • Planinska pot na planjah

 • Travniki z arniko

 • Travniki z arniko

 • Planje na Ribniškem Pohorju

 • Planje na Ribniškem Pohorju

 • Košnja pohorskih planj na star način

 • Pašna skupnost Rogla - partner v projektu

 • Krave na paši na Rogli

 • Projektna pašna ograja na Klopnem vrhu

 • Razlika med pašno (v ozadju) in košeno (v ospredju) površino na Rogli

 • Bela čmerika (Veratrum album) je strupena rastlina

 • Pašnik na Rogli

 • Ogled napredovanja del na Rogli

 • Travišče po odstranitvi zarasti na Mulejevem vrhu

 • Travniki z arniko

 • Javorič Planinka, odstranitev zarasti

 • Volkovje na Jezerskem vrhu

 • Nova vlaka zgrajena v projektu na Jezerskem vrhu

 • Odstranitev zarasti na strmem pobočju Jezerskega vrha

 • Pohorje

 • Pogled s pašnika na Pot med krošnjami na Rogli

 • Načrtovanje učne poti, ki bo vzpostavljena v okviru projekta

 • Travniki z arniko

 • Koordinacija poteka prostovoljne akcije na Ostruščici

 • Prostovoljna akcija za izboljšanje stanja planj na Ostruščici

 • Ograja okrog barja pomembno ščiti pred uničenjem habitata

 • Barje na Ostuščici, vzpostavljeno v projektu Wetman

 • Munci so tipično rastje barij

 • Pohorski prostovoljci

 • Prostovoljna akcija postavitve pašne ograje na Ostruščici

 • Popravljanje dotrajanih delov pašne ograje

 • Lesena pašna ograja na Ostruščici

 • Pomulčena površina za namen izboljšanja stanja suhih travišč na Ostruščici

 • Pospravljenje sečnih ostankov na Mulejevem vrhu

 • Projektni izvajalec na delu

 • Odstranjevanje raznolike biomase

 • Povečanje planj na Ribniškem vrhu

 • Strojno mletje sečnih ostankov

 • Vrstno pestri travnik na Pohorju

 • Projektna tablica na koči na Klopnem vrhu

 • Panorama območja Planinke

 • Arnika

 • Foto: Monika Podgorelec

  Prenos znanja na Pohorje