Pregled izvedenih aktivnosti

Pri projektu smo na skupno 53 ha odstranili zarast (10 tisoč kubičnih metrov lesa) večinoma na zaraščajočih
se kmetijskih površinah. Površine smo dodatno očistili in olajšali gospodarjenje s travišči, tako da smo z
mulčenjem ali ruvanjem odstranili panje na več kot 21 ha površin. Po odstranitvi panjev je sledila izravnava
tal ter sejanje z ovsom in lokalnim senenim drobirjem, kar bo olajšalo in pospešilo naravno nasemenitev.
V sklopu projekta smo postavili tudi leseno pašno ograjo v skupni dolžini 2000 metrov na območju
Ostruščice in Kraguljišča, pripravili sedem načrtov kmetij, pašni načrt ter kupili pašno opremo (žica, koli,
pašni aparati, napajalna korita in cisterne za vodo), kar bo dolgoročno olajšalo in povečalo ekonomsko
upravičenost kmetovanja.