Društvo Gorjanske košenice

gorjanske-koseniceDruštvo Gorjanske košenice smo v avgustu 2003 ustanovili ljudje, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z Gorjanci.

Prepričani sm, da se cilji lažje dosežejo v organizirani obliki. Ni nam vseeno, kaj se dogaja z našo naravno in kulturno dediščino, ki smo jo prejeli od svojih prednikov. Z njo moramo ravnati skrbno, hkrati pa prisluhniti času, v katerem živimo. Želimo uresničevati želje in predloge posameznikov ter skupin, ki so z Gorjanci povezani na različne načine (pohodniki, planinci, gozdarji, lastniki zemljišč, ljubitelji narave, lovci, kolesarji in ostali).

V času od ustanovitve društva vsakoletno izvajamo čistilne akcije, desetkrat smo izvedli rekreativno kolesarsko prireditev »Petelinji vzpon na Miklavž«, najbolj poznani pa smo po prireditvi »Kuhanje oglja na Gorjancih«, ki bo letos organizirano že trinajstič. Kuhanje oglja se izvaja v mesecu septembru. Takrat skupaj s predstavniki Zavoda za gozdove, Policije in v zadnjem času tudi Zavoda RS za varstvo narave, organiziramo poučna predavanja za šolarje, ki si lahko poleg seznanitve z načinom kuhanja oglja sprehodijo še po učni poti in pridobijo znanja o pestrosti naravne in kulturne dediščine na Gorjancih. V vseh teh letih se je nabralo že več tisoč obiskovalcev.

Med ostalimi aktivnostmi velja izpostaviti še skrb za vzdrževanje košenic (v vseh teh letih smo jih uspeli očistiti več hektarjev) in občasno organizacijo pohodov.

Projekt Life to grasslands – življenje traviščem je naš drugi evropski projekt. V prvem smo uspeli narediti učno pot in nadgraditi kuhanje oglja. V tokratnem projektu pa želimo dati še večjo veljavo traviščem, ki so tudi v našem imenu. Želimo si, da bi s tem projektom pridobili nova znanja in tako pripravili podlago za razvoj novih delovnih mest na Gorjancih. S tem bi lahko bistveno pripomogli k trajnostnemu upravljanju območja.

Društvo Gorjanske košenice

Kontaktna oseba: Franci Bratkovič
Telefon: 051 615 215
E-pošta: franci.bratkovic@siol.net

Darja Gazvoda

E-pošta: life.gorjanci@gmail.com