Sofinancer

Ministrstvo za okolje in prostor kot pristojni organ za program LIFE+ v Sloveniji zelo aktivno pristopa k spodbujanju priprave projektov za program LIFE+, saj informira najširši krog zainteresiranih, pripravlja delavnice za prijavitelje, pomaga pri pripravi kakovostnih projektnih predlogov in potrjene projekte tudi sofinancira.

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

Dunajska 48
1000 Ljubljana
Kontaktna oseba za Prednostno področje narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej
E-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si