Kum

 • Dobovec

 • Čimerno

 • Završje

 • Vrh Kuma s cerkvijo sv. Neže

 • Podkum

 • Sadovnjak v Škofji Riži

 • Pestrost rastlinskih vrst na suhem travniku v Čimernem

 • Pestrost rastlinskih vrst na travniku v Sitnem Kalu

 • Čebulova dolina

 • Značilne kraške oblike površja z obdelanimi vrtačami

 • Zelenjavni vrt v vrtači

 • Strmi travniki pod Malim Kumom pred prvo košnjo

 • Nekoč in marsikje še danes velja, da ko dozori kumina je čas za prvo košnjo

 • Pozno košen travnik na Čimernem

 • Ovce na paši

 • Travnik v zaraščanju na Škofljanskem hribu

 • Žarkasta košeničica zarašča travnike na Čimernem

 • Travnik v zaraščanju na Malem Kumu

 • Travnik v Podkraju ogroža razraščanje robinije

 • Navadna oblasta kukavica

 • Navadna kukavica

 • Zvezdnata kukavica

 • Trizoba kukavica

 • Jadranska smrdljiva kukavica

 • Brstična lilija

 • Kranjska lilija

 • Opojna zlatica - zasavski endemit

 • Projektna pašna ograja

 • Projektna pašna oprema

 • Ovce na paši

 • Cikasto govedo na paši

 • Paša v visokodebelnem sadovnjaku

 • Prostovoljna akcija sajenja sadnih sadik Kum

 • Visokodebelni sadovnjak povečan s projektnimi sadikami

 • Projektne sadike starih visokodebelnih avtohtonih sort

 • Mladi visokodebelni sadovnjak zasajen v projektu

 • Hotel za žuželke postavljen v projektu

 • Najbolj zaseden hotel na Kumu

 • Čebele so med najpomembnejšimi opraševalci

 • Izvajanje zemeljskih del na zaraščajoči površini

 • Kum

 • Zaraščajoči travnik pred začetkom izvajanja del

 • Zaraščajoči travnik po izvedbi zemeljskih del

 • Stanje travnika pred odstranitvijo zarasti

 • Stanje travnika po odstranitvi zarasti

 • Potek odstranjevanja zarasti

 • Kum, Podkraj

 • Posledica kraške podlage so skale, ki štrlijo iz tal in otežujejo košnjo

 • Odstranjevanje skalnih samic na projektnih površinah

 • Stanje površine pred odstranitvijo skal

 • Stanje površine po odstranitvi skal

 • Prikaz košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem kupljenima v projektu

 • Traviščna učilnica v Dobovcu

 • Učilnica je bila urejena v prostorih Krajevne skupnosti Dobovec

 • Upravljalski načrt kmetije

 • Projektna tablica, ki jo prejme vsaka kmetija, ki je sodelovala v projektu

 • Navadna kukavica

 • Ena od pozitivnih značilnic suhih travišč je materina dušica

 • Vrbovolistni primožek je značilnica suhih travišč

 • Navadna oblasta kukavica

 • Navadni kukovičnik

 • Pikastocvetna kukavica

 • Bezgova prstasta kukavica v vijolični in rumeni različici

 • Kranjski ovnič

 • Kmetje so si z zanimanjem ogledali pridobitev

 • V Lovski koči na Dobovcu je potekala predstavitev projektnih aktivnosti na Kumu

 • Zadnja projektna pridobitev na Kumu je sušilnica sadja

 • Cikasto govedo na paši

 • Cvet arnike

 • Jadranska smrdljiva kukavica