Kum

 • Dobovec

 • Čimerno

 • Završje

 • Vrh Kuma s cerkvijo sv. Neže

 • Sadovnjak v Škofji Riži

 • Pestrost rastlinskih vrst na suhem travniku v Čimernem

 • Pestrost rastlinskih vrst na travniku v Sitnem Kalu

 • Čebulova dolina

 • Značilne kraške oblike površja z obdelanimi vrtačami

 • Zelenjavni vrt v vrtači

 • Strmi travniki pod Malim Kumom pred prvo košnjo

 • Nekoč in marsikje še danes velja, da ko dozori kumina je čas za prvo košnjo

 • Pozno košen travnik na Čimernem

 • Ovce na paši

 • Travnik v zaraščanju na Škofljanskem hribu

 • Žarkasta košeničica zarašča travnike na Čimernem

 • Travnik v zaraščanju na Malem Kumu

 • Travnik v Podkraju ogroža razraščanje robinije

 • Navadna oblasta kukavica

 • Navadna kukavica

 • Stasita kukavica

 • Trizoba kukavica

 • Jadranska smrdljiva kukavica

 • Brstična lilija

 • Kranjska lilija

 • Opojna zlatica - zasavski endemit

 • Bleda kukavica