Delavnica predstavitve rezi visokodebelnih sadnih sort v Halozah

Zavod RS za varstvo narave, Strojni krožek Žetalanec, KGZS Zavod Ptuj in PRJ HALO vas vabijo na Delavnico predstavitve rezi visokodebenih sadnih sort dreves. Delavnica bo potekala: KDAJ? V soboto, 2. marca 2019, ob 10. uri. KJE? Na kmetiji PLAJNŠEK Francija, Kočice 54, 2287 Žetale. Praktičen prikaz rezi visokodebelnih dreves bo opravil strokovnjak g. Janez… Preberite več

Objavljeno javno naročilo za mulčenje zarasti na območjih Haloze, Gorjanci in Pohorje

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka št. 8-IX-95/2-0-19/ND z dne 18. 2. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: MULČENJE ZARASTI NA PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH (PPO) HALOZE, GORJANCI IN POHORJE v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in… Preberite več

Objava javnega naročila nabava in postavitev lesene pašne ograje na Pohorju

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka št. 8-IX-96/2-0-19/ND z dne 18. 2. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: NABAVA IN POSTAVITEV LESENE PAŠNE OGRAJE NA PROJEKTNEM PODOBMOČJU (PPO) POHORJE v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry… Preberite več

Objavljeno javno naročilo za odstranjevanje zarasti Kum

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka št. 8-IX-81/2-0-19/ND z dne 11. 2. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: ODSTRANJEVANJE ZARASTI NA PROJEKTNEM POD-OBMOČJU (PPO) KUM v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE… Preberite več

V Stopercah je bila izvedena 2. delavnica za deležnike z naslovom: Vizija razvoja in trženja ponudbe produktov s suhih travišč iz Haloz

V Stopercah je bila izvedena 2. delavnica za deležnike z naslovom: Vizija razvoja in trženja ponudbe produktov s suhih travišč iz Haloz

Projektni partnerji smo skupaj z zunanjo izvajalko ekonomsko-razvojne študije za Haloze, dr. Tanjo Lešnik Štuhec (ProVITAL d.o.o), v Zahodnih Halozah (Stoperce, Zelena dolina) 14. 2. 2019 izvedli 2. delavnico z deležniki. Na delavnici smo 46 udeleženim in zainteresiranim od 210 povabljenih predstavili dokument »Vizija razvoja in trženja ponudbe produktov iz suhih travišč iz Haloz«, ki… Preberite več

Vabilo na 2. delavnico z deležniki: »Vizija razvoja in trženja ponudbe produktov iz suhih travišč Haloz«

travišče

Po 1. delavnici, kjer smo skupaj z vami kmetijami, potenicalnimi deležniki za predelavo mleka, mesa in sadja ter potencialnimi odkupovalci končnih izdelkov, pregledali obstoječe stanje v Halozah in postavili izhodišča za mreženje kakovostnih produktov iz suhih travišč v treh oskrbnih verigah, nadaljujemo z delavnico, na kateri želimo skupaj z vami in vašimi predlogi oblikovati vizijo… Preberite več