Tradicionalni ovčje – kozji bal na Borlu

Tradicionalni ovčje – kozji bal na Borlu

Projekt LIFE TO GRASSLANDS se redno udeležuje lokalnih tradicionalnih družabnih dogodkov na območju Haloz. V sklopu 14. ovčje – kozjega bala na Borlu, ki je potekal v soboto 2. julija, smo se predstavljali na stojnici, s pomočjo katere smo obiskovalce seznanili s projektnimi aktivnostmi. V sklopu dogodka smo organizirali tudi demonstracijo košnje in spravila sena… Preberite več

Bogastvo travnikov v Halozah na Tele M

Bogastvo travnikov v Halozah na Tele M

Strmi travniki Haloz se lahko po bogastvu rastlinskih in živalskih vrst primerjajo z deževnimi gozdovi, poudarjajo biologi in agronomi. Haloška travišča in njihovo biotsko pestrost ogroža zaraščanje, zato so skupaj iskali rešitve za kmetovanje na tem območju. V sklopu promocijskih aktivnosti projekta LIFE TO GRASSLANDS smo v sodelovanju s Tele M pripravili prispevek o bogastvu… Preberite več