Mednarodna konferenca

IZZIVI IN PRILOŽNOSTI MULTIFUNKCIJSKEGA UPRAVLJANJA TRAVIŠČ

(CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN MULTIFUNCTIONAL MANAGEMENT OF GRASSLANDS)

Ptuj, Slovenija

15. – 17. maj 2019

Ekstenzivna travišča so eden izmed najbolj ogroženih ekosistemov v Evropi, saj je njihov obstoj odvisen od trajnostne in zmerne rabe zemljišč. Hkrati so to ena najbolj raznolikih območij, a žal njihova vrednost pogosto ostane neopažena. Namen mednarodne konference je spodbujanje dolgoročnega ohranjanja travišč, izmenjava izkušenj pri večnamenskem upravljanju travišč, vključno z vsemi izzivi sodobnih kmetijskih praks ter predstavitev možnosti, ki jih travišča predstavljajo kot potencial za razvoj proizvodnih in turističnih destinacij. Konferenca je namenjena mreženju strokovnjakov, izmenjavi znanj in izkušenj o upravljanju  travišči ter možnosti  razvoja in trženja izdelkov s travišč, kot priložnosti za dodaten vira zaslužka kmetijam, kar zagotavlja trajnost kmetovanja.

Mednarodna konferenca bo potekala od 15. do 17. maja 2019 na Ptuju. Konferenca bo organizirana v okviru projekt LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji (LIFE14 NAT/SI/000005, http://www.lifetograsslands.si). Prvi dan, 15. maj 2019, bo organiziran konferenčni izlet na območje Haloz, kjer bomo obiskali ekstenzivne suhe travnike bogate z orhidejami. Ogledali si bomo tudi aktivnosti in rezultate projekta “Življenje traviščem – Ohranjanje in upravljanje suhih travnikov v vzhodni Sloveniji”. Drugi dan, 16. maj 2019, je namenjen izmenjavi izkušenj o dolgoročnem multifunkcijskem upravljanju travišč ter izzivih in priložnostih, ki se ob tem pojavljajo. Zadnji dan konference, 17. maja 2019, se bomo osredotočili na pomen travnikov kot razvojne priložnosti v smislu razvoja izdelkov in blagovne znamke ter  uspešnosti trženja kot tudi njihovih potencialov v turizmu. Popoldne bo organiziran obisk tradicionalnega dogodka “Dobrote slovenskih kmetij” (http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/ ). Dogodek ima dolgoletno zgodovino,  kot ocenjevalne razstavo specialitet slovenskih kmetij (kruh in slaščice, mlečni in mesni izdelki, olja, suho sadje, žgane pijače, predelana zelenjava).

Registracija
Navodila in podrobnosti o oddaji povzetkov bodo na voljo v januarju 2019.

Registracija je možna na naslov andreja.roznik@zrsvn.si  (Zaradi tehničnih težav, prijavni obrazec ni na voljo. Prijavni obrazec bomo v kratkem objavili na internetni strani).

Konferenca je brezplačna, vendar pa ima omejeno število razpoložljivih sedežev. Prosimo vas, da se prijavite pravočasno!

Konferenca in nastanitev
Mednarodna konferenca – LIFE TO GRASSLANDS bo potekala v Hotel Primus, v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj (Pot do Toplice 9, 2251 Ptuj, Slovenija). Organizator bo zagotovil “posebno konferenčno ceno” nastanitve v Hotelu Primus in vam tudi svetoval o drugih namestitvah v bližini prizorišča.

Pomembni datumi
Rok za oddajo povzetkov – 15. marec 2019
Rok za prijavo – 15. april 2019

Okvirni program konference
Program se nahaja v dokumentu –  Okvirni program.

Organizator in kontaktna oseba
Zavod RS za varstvo narave, dr. Nika Debeljak, nika.debeljak@zrsvn.si.