Vabljeni na delavnico na Gorjancih: Blagovna znamka suhih travišč na primeru Haloz, izdelki z gorjanskih košenic in možnosti za skupno znamko

Zavod RS za varstvo narave, ProVITAL d.o.o., Društvo Gorjanske košenice, PRJ Halo in KGZS Zavod Ptuj vas vabijo na delavnico:Blagovna znamka suhih travišč na primeru Haloz, izdelki z gorjanskih košenic in možnosti za skupno znamko, ki bo potekala v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005).

Delavnica bo potekala v ponedeljek 25. novembra 2019 od 16.00 ure dalje v info sobi pri Planinskem domu na Miklavžu, na Gorjancih.

Izvedenih je bilo že več delavnic, in sicer na območju Haloze, kjer smo skupaj s kmetijami, potencialnimi deležniki za pridelavo in predelavo izdelkov s kmetij in domačih obrti, kot tudi s potencialnimi odkupovalci končnih izdelkov pregledali obstoječe stanje v Halozah, oblikovali vizijo ter akcijski načrt razvoja in trženja izdelkov iz suhih travišč iz Haloz. Izkušnje, pridobljene v Halozah, želimo prenesti tudi na območje Gorjancev.

Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, da vašo prisotnost sporočite do petka, 22.11.2019 na kontakt: matej.simcic@zrsvn.si ali (07) 39 31 549.

Več informacij preberite v vabilu: Gorjanci_blagovna_znamka_travisca_VABILO