Aktualno

Nadzor nad odstranjevanjem zarasti na območju Planinke

2018-10-05 11.35.51

Na območju Planinke (projektno podobmočje Pohorje) je bil opravljen nadzor nad izvedbo del odstranjevanja zarasti na zasebnih kmetijskih zemljiščih. Dela potekajo zelo intenzivno, zato se je na skladiščnem prostoru nabralo ogromno biomase, ki je ni več možno skladiščiti zaradi omejenega prostora ob gozdni cesti. Le-ta se sedaj melje in sprotno odvaža z deponije, kar bo… Preberite več

Prevzem del na Ostruščici

Na območju Ostruščice (projektno podobmočje Pohorje) je bil opravljen prevzem zaključenih del v okviru vzpostavitve travišč z odstranitvijo drevesnih panjev (ruvanje panjev, mulčenje panjev). Dela na površini preko 5 ha so bila izvedena v skladu z razpisnimi pogoji in skladno s pogodbo med Zavodom RS za varstvo narave ter izvajalcem del. Zaradi zaključka vegetacijske sezone… Preberite več

Strokovna ekskurzija z lastniki zemljišč v Avstrijo

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS poskušamo vzpodbuditi ekstenzivno rabo suhih travišč, predelavo in pridelavo produktov s travišč ter mreženje in trženje produktov. V ta namen smo v okviru projekta za kmete in lastnike zemljišč, ki so podpisali Sporazum in so aktivno vključeni v izvajanje projektnih aktivnosti, organizirali strokovno ekskurzijo in ogled dobrih praks v… Preberite več

Deževna 9. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju

IMG_2491

Sobotni dan je bil namenjen izvedbi tradicionalni prostovoljni akciji čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju. Akcije se je kljub slabemu vremenu (občasno rosenje, močnejšega dežja ni bilo) udeležilo okoli 40 udeležencev. Že 9. prostovoljna akcija čiščenja pohorskih planj je bila izvedena v soorganizaciji Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Občine Zreče, Občine Mislinja, podjetja… Preberite več

Projektno srečanje partnerjev na Pohorju

IMG_2467

Tretje srečanje partnerjev projekta LIFE TO GRASSLANDS je bilo izvedeno 21. in 22. 9. 2018 na podobmočju Pohorje. Dvodnevno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi izvedenih in načrtovanih aktivnosti projekta, preveritvi uspešnosti izvajanja in uresničevanja zadanih projektnih ciljev ter izmenjavi izkušenj vseh deležnikov projekta. Drugi dan je bil namenjen ogledu terena ter odstranjevanju sečnih ostankov s… Preberite več

Delavnica za predstavnike Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Projekt LIFE TO GRASSLAND je na polovici izvajanja, zato se prvi projektni dosežki že kažejo. V torek, 11. septembra 2018 smo jih predstavili zaposlenim na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Projektne dosežke sta predstavila vodja projekta dr. Nika Debeljak Šabec ter Andrej Rebernišek, direktor Kmetijskega Zavoda Ptuj in predstavnik enega od projektnih… Preberite več

Z delavnico za kmete na Kumu začeli postavljati pašne ograje

2018_09_04_Kum_delavnica postavitve pašne ograje (37)

Na domačiji Volaj, na Dobovcu, ki je vključena v aktivnosti projekta, je bila izvedena delavnica za postavitev pašne ograje. Glavni namen delavnice je bil, da se kmetje, ki so ob vključenosti v projektne aktivnosti prejeli opremo za postavitev pašne ograje, s praktičnim prikazom in aktivnim sodelovanjem seznanijo s tehničnimi postopki postavitve pašne ograje. Na delavnici,… Preberite več

Prižig kope na Gorjancih

2018_09_08_Gorjanci_ustanovitev Društva oglarjev Slovenije (12)

V okviru ustanovitve Društva oglarjev Slovenije je lokalni projektni koordinator za območje Gorjancev nagovoril prisotne na temo pomembnosti izvajanja aktivnosti za ohranjanje in povečevanje biotske pestrosti ter o sinergijskih učinkih, ki jih prinašajo projektne aktivnosti in izdelava oglja. Tekom prireditve ob prižigu kope na Miklavžu pa je zbranim predstavil pomembnost travišč na Gorjancih ter na… Preberite več

Vabljeni na tradicionalno akcijo čiščenja planj na Pohorju – Grasslands

2017-09-23 12.44.29

Na območju pohorskih planj se v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem) izvajajo aktivnosti za revitalizacijo zaraščenih travnih površin. Tudi letos organiziramo tradicionalno prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju, ki bo potekala v soboto, dne 22. 9. 2018 s pričetkom ob 9:15 uri. Že devetič… Preberite več

Vabilo na tradicionalno srečanje oglarjev Slovenije

kopa logo

Vabimo vas na tradicionalno srečanje oglarjev Slovenije, ki bo potekalo v soboto, 8. septembra 2018 na Miklavžu, na Gorjancih (Cerov Log 150, 8310 Šentjernej), ki ga organizira klub oglarjev Slovenije in Društvo Gorjanske košenice. Na srečanju se bomo ob 10. uri zbrali slovenski oglarji in simpatizerji oglarstva z namenom ustanovitve Društva oglarjev Slovenije, ob 13…. Preberite več