Aktualno

Vabimo vas na brezplačen tečaj predelave mesa v suhomesnate izdelke

Projektni partnerji, ZRSVN, KGZ Ptuj in PRJ Halo, vas vabijo na tečaj predelave mesa v suhomesnate izdelke, ki bo trajal 14., 16. in 17. oktobra 2019, skupno 30 šolskih ur. Tečaj se začne 14. oktobra 2019, s pričetkom ob 9. uri, na posestvu Turnišče, Biotehniška šola Ptuj (Zagrebška cesta 86, 2250 PTUJ). Ker je število… Preberite več

Na Rogli potekalo že 10 čiščenje zarasti

čiščenje zarasti

Na območju Pohorja, kjer v okviru projekta potekajo dela odstranjevanja zarasti ter ruvanje in mulčenje panjev, se je izvedla akcija čiščenja zarasti. Tokrat že 10 leto zapored. Prisotne prostovoljce sta pred začetkom dela pozdravila Štefan Posilovič iz Občine Zreče in Simona Kaligarič, vodja mariborske enote Zavoda RS za varstvo narave. Organizatorji so poskrbeli še za rokavice in okrepčilo,… Preberite več

Prosta delovna mesta v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS

Vodilni partner, Zavod RS za varstvo narave, razpisuje več prostih delovnih mest za delo na projektu LIFE TO GRASSLANDS: delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1 – na Območni enoti Maribor – OE_MB_Strokovni-sodelavec-razpisna dokumentacija; delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1 – na Območni enoti Celje – OE_CE_Strokovni-sodelavec-razpisna dokumentacija; delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1 – na Območni enoti Novo mesto… Preberite več

Tečaj predelave sadja

Projektni partnerji, ZRSVN, KGZ Ptuj in PRJ Halo, vas vabijo na tečaj predelave sadja, ki bo trajal skupno 30 šolskih ur. Delavnica bo potekala v sredo, 25. septembra 2019, s pričetkom ob 9. uri, na posestvu Turnišče, Biotehniška šola Ptuj (Zagrebška cesta 86, 2250 PTUJ). Program tečaja najdete TUKAJ. Usposabljanje je namenjeno vsem, ki bi radi pridobili osnovno znanje o predelavi sadja… Preberite več

Izdelan je akcijski načrt mreženja in trženja ponudbe izdelkov iz suhih travišč

V sredo, 11. 9. 2019 je na Turistični kmetiji Pungarčič potekala delavnica, na kateri smo skupaj z udeleženci, proizvajalci lokalnih produktov iz suhih travišč v Halozah, začrtali okvirni načrt mreženja in trženja ponudbe izdelkov iz suhih travišč. Naslednji korak k učinkovitemu trženju izdelkov iz suhih travišč je registracija kolektivne blagovne znamke. Udeleženci delavnice so že… Preberite več

Delavnica z ogledi primerov dobrih praks ohranjanja suhih travišč in visokodebelnih sadovnjakov na območju Kuma

Izobraževalna delavnica

Cilji projekta LIFE TO GRASSLANDS/Življenje traviščem na območju Kuma se v dobršni meri uresničujejo. V štiriletnem obdobju izvajanja projekta smo z 31 kmetijami podpisali sporazum o projektnih aktivnostih na njihovih kmetijah. Skupaj uspešno uresničujemo naravovarstvena izhodišča za dolgoročno in trajnostno upravljanje na več kot 80 ha vrstno bogatih traviščih in visokodebelnih sadovnjakih. Kot najpomembnejša projektna… Preberite več

Že 10. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zarasti na Pohorju – VABLJENI!

ljudje na prostovoljni akciji

Na območju pohorskih planj se v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji (Življenje traviščem/LIFE TO GRASSLANDS) izvajajo aktivnosti za revitalizacijo zaraščenih travnih površin. Letos organiziramo že deseto tradicionalno prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju, ki bo potekala v soboto, dne 21. 9. 2019 s pričetkom ob 9:15… Preberite več

Vabljeni na delavnico: akcijski načrt mreženja in trženja ponudbe izdelkov iz suhih travišč iz Haloz

Vabimo vas delavnico Akcijski načrt mreženja in trženja ponudbe izdelkov iz suhih travišč iz Haloz, ki bo potekala v sredo 11. 9. 2019 ob 11.30 uri v prostorih Turistične kmetije Pungračič (naslov: Drenovec 7, 2283 Zavrč). Program delavnice: Pozdrav in kratek povzetek dosedanjih aktivnosti za oblikovanje kolektivne blagovne znamke za izdelke vodja projekta dr. Nika Debeljak… Preberite več

Vabljeni na 2. prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu

suho travišče

Na kmetiji Smodiš, po domače Pr Pust in na kmetiji Dolanc, po domače Pr Dolanc, na Dobovcu, bo potekala 2. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem). Naravovarstvena akcija bo potekala v soboto, 14. septembra 2019, s… Preberite več

Izvedena postovoljna akcija odstranjevanja invazivnih vrst na območju ukrepov projekta

odstranjevanja invazivnih vrst

9.8.2019 smo na območju PPO Haloze izvedli prostovoljno akcijo odstranjevanja invazivnih vrst na območju ukrepov projekta. Na območju Čerinovo se je po odstranitvi zarasti na naj južnejšem delu površin pojavila žlezava  nedotika Impatiens glandulifera. Žlezava nedotika je tujerodna, invazivna vrsta, ki hitro preraste razgaljene površine in onemogoča revitalizacijo površin z avtohtono travniško vegetacijo. Vrsta se… Preberite več