Na kmetiji Žerko je bila izvedena 3. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travnikov na Kumu

Na kmetiji Žerko je bila izvedena 3. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travnikov na Kumu

V soboto, 14. oktobra 2019 je bila na kmetiji Žerko v Podkraju v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS na projektnem podobmočju Kum, s sodelovanjem Zavoda RS za varstvo narave, Krajevne skupnosti Dobovec in Lovske družine Dobovec, izvedena tretja prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč.

Na območju Podkraja, v Občini Hrastnik, se je na naš poziv za vključitev v projekt LIFE TO GRASSLANDS odzvala tudi kmetija Žerko. Namen njihovega vključevanja je bil, da se na večjem zaraščenem travniku, na katerem se ni kosilo oz. paslo živine že več let, izvede odstranitev prekomerne grmovne in drevesne zarasti ter vzpostavi ustrezne pogoje za košnjo ter s tem dolgoročno ohranjanje suhih travišč v ugodnem stanju.

Povabilu na prostovoljno delovno akcijo se je odzvalo 26 udeležencev. Zbrali smo se na dvorišču domačije Gršica. Po prigrizku, ki so nam ga ponudili Žerkovi, smo se kljub obilnosti jutranje rose odpravili na delovišče in se za delo primerno oblečeni in obuti ter z delovnim orodjem v rokah (škarje, grablje, sekire, vejnik) lotili dela. Ker je bilo večje število udeležencev, med njimi so bili trije usposobljeni za delo z motorno žago, smo se razdelili v več delovnih skupin. Vidna podoba travnika se je z intenzivno sečnjo in odstranjevanjem vej hitro spreminjala. Pokazatelj neugodnega stanja travnika zaradi opuščanja kmetijske rabe in posledično zaraščanja z grmovno in drevesno zarastjo, so  bili tudi veliki kupi vejevja in drv, ki smo jih zbrali na robu travnika. Na velikem deležu travnika smo uspeli odstraniti grmovno zarast, na še zaraščenih površinah pa bo prekomerno zarast odstranil zunanji izvajalec v okviru  pogodbenih del.

Ob zaključku 3. in s tem zadnje tovrstne delovne akcije na Kumu, ki je bila izvedena v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS/Življenje traviščem ocenjujemo, da je to eden od zelo učinkovitih načinov za uresničevanje naravovarstvenih ciljev, ki se lahko z lastniki zemljišč dosegajo v sodelovanju javne službe in  lokalne skupnosti.