Vabljeni na delavnico na Kumu: Blagovna znamka suhih travišč na primeru Haloz, izdelki s kumljanskih suhih travišč in možnosti za skupno znamko

Zavod RS za varstvo narave, ProVITAL d.o.o., Društvo Gorjanske košenice, PRJ Halo in KGZS Zavod Ptuj vas vabijo na delavnico: Blagovna znamka suhih travišč na primeru Haloz, izdelki s kumljanskih suhih travišč in možnosti za skupno znamko, ki bo potekala v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005).

Delavnica bo potekala v petek 22. novembra 2019 od 14.00 ure dalje v Gasilskem domu Dobovec, Dobovec 24, 1423 Dobovec.

Izvedenih je bilo že več delavnic, in sicer na območju Haloze, kjer smo skupaj s kmetijami, potencialnimi deležniki za pridelavo in predelavo izdelkov s kmetij in domačih obrti, kot tudi s potencialnimi odkupovalci končnih izdelkov pregledali obstoječe stanje v Halozah, oblikovali vizijo ter akcijski načrt razvoja in trženja izdelkov iz suhih travišč iz Haloz. Izkušnje, pridobljene v Halozah, želimo prenesti tudi na območje Kuma.

Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, da vašo prisotnost sporočite do torka, 19. 11. 2019 na kontakt: ljudmila.strahovnik@zrsvn.si ali (03) 426 03 40, (031) 692 552.

Več informacij preberite v vabilu: Vabilo_Kum_blagovna_znamka_travišča