Delavnica z deležniki za prenos praks iz PPO Haloz na PPO Pohorje

Prenos znanja na Pohorje

26. septembra 2019 je bila z deležniki projektnega podobmočja Pohorje na Rogli na Koči na Pesku izvedena delavnica z naslovom »Predstavitev akcijskega načrta za razvoj modela kolektivne blagovne znamke suhih travišč – Haloze in možnosti za navezavo izdelkov s pohorskih planj s turizmom – Pot med krošnjami na Pohorju«.

Na delavnici je prisotne najprej nagovoril Sebastjan Štruc, Zavod RS za varstvo narave, koordinator za projektno podobmočje Pohorje. V nadaljevanju je Monika Podgorelec, Zavod RS za varstvo narave, predstavila aktivnosti v povezavi s kolektivno blagovno znamko za izdelke suhih travišč s Haloz, Jernej Golc, PRJ Halo, je predaval o akcijskem načrtu za razvoj modela kolektivne blagovne znamke suhih travišč – Haloze, dr. Tanja Lešnik Štuhec pa je govorila o projektu ALPA. Dr. Jurij Gulič, direktor Poti med krošnjami Pohorje d.o.o, je za zaključek udeležence seznanili z izdelki z znakom kakovosti Okusi Rogle in s tem kako povezati planje in izdelke iz planj s turizmom – s Potjo med krošnjami Pohorje.

Za spodbujanje kreativnosti in vzpostavitev kritične mase izdelkov certificiranih z BZ Okusi Rogle bi bilo zelo dobro prenesti model mreženja, logistike, trženja in prodaje ponudbe certificirane s KBZ S haloških bregov/lazov. Druženje se je zaključilo s pogostitvijo in pogovorom o prihodnjem sodelovanju vseh ponudnikov na območju Rogle v povezavi s Potjo med krošnjami.

Foto: Monika Podgorelec