Izobraževalna ekskurzija za lastnike zemljišč v Avstriji

Izobraževalna ekskurzija za lastnike zemljišč v Avstriji

V torek 9.10.2018 smo se udeležili strokovne ekskurzije v Avstrijo, katere namen je bil vključenim v projekt predstaviti obstoječe primere dobrih praks na področju sinergije naravovarstva in kmetijstva, ki izhajajo trajnostne rabe travišč. Ekskurzije se je udeležilo skupno 50 udeležencev (projektni predstavniki in skoraj 40 lastnikov zemljišč iz vseh štirih projektnih podobmočij – Haloze, Gorjanci, Kum in Pohorje).

Na prvi točki smo obiskali kmetijo Olge in Markusa Voglauerja, v kraju Bilčovs na avstrijskem Koroškem. Kmetija se ukvarja s pridelavo ekološkega mleka in mlečnih izdelkov izključno z krmo na osnovi sena iz lastnih travnikov, s čimer pridelujejo t.i. »seneno mleko«. Ga. Olga je predstavila zgodbo kmetije od samega začetka, ko sta s partnerjem sama dostavljala majhne količine mleka dnevno od vrat do vrat pa do njunega uspeha za katerega trdita, da je rezultat tega, da sta verjela v to, da lahko s kakovostjo, ki jo dosegata s trajnostnim in sonaravnim pristopom h kmetovanju dosežeta dodano vrednost svojih izdelkov. Izpostavila je, da je za njun uspeh ključno to, da ko sta dosegla mejo obsega proizvodnje, ki jo kmetija zmore v tem, da se na tisti točki nista odločila za intenzivacijo proizvodnje, temveč sta obdržala manjši format kmetije in se posvetila višanju kakovosti in s tem posledično zvišanju cene njunih proizvodov. Na kmetiji smo ob obisku lahko vse njune proizvode tudi poskusili.

Po kosilu v gostilni Landgasthaus Plöschenberg, kjer so nam postregli jedi iz regionalno pridelanih živil, nam je g. Ernst Modritsch predstavil projekt ohranjanja velikega skovika v kulturni krajini, katerega življenjski prostor je pomembno vezan na travniške sadovnjake. V okviru projekta so v visokodebelnih sadovnjakih namestili več kot 800 gnezdilnic, ki so namenjene, da zagotavljajo gnezdilni habitat za vrsto, obenem pa služijo tudi za monitoring in raziskavo obnašanja in prehranjevanja te vrste ptice. V okviru projekta so vzpostavili tudi drevesnico s tradicionalnimi visokodebelnimi sadnimi sortami, s katero želijo vzdrževati in razširiti krajinski element visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki predstavljajo habitat varovane vrste. Sadike, ki jih prodajajo so delno subvencionirane s strani finančnih mehanizmov evropske unije. Drevesnico smo si kasneje tudi ogledali.

Na zadnji točki nam je g. Klaus Kugi, poslovodja Koroške sekcije Zveze Naravovarstva Avstrije predstavil naravovarstvene projekte na vznožju Dobrače, ki so vezani na suha travišča in travnike, ki predstavljajo rastišča gladiol in orhidej. Omenjena zveza ohranja naravovarstveno pomembna zemljišča s strategijo odkupovanja in zagotavljanjem ustreznega dolgoročnega upravljanja teh površin.

Sledil je povrratek nazaj v Slovenijo.