Jesenski naravoslovni dnevi

Jesenski naravoslovni dnevi

V sklopu ozaveščevalnih akcij projekta LIFE TO GRASSLANDS smo pripravili številne naravoslovne dni. Na Kumu smo jih poimenovali »Jesen v sadovnjaku«. Naravoslovni dan je imel dva vsebinska sklopa: visokodebelni sadovnjak in čebelarstvo. Otroci so si na domačiji Volaj ogledali visokodebelni sadovnjak, spoznali njihov pomen za ljudi, živali in rastline, pobirali sadje, pili sadni sok, jedli sadje… Čebelar Mirko Trotovšek pa je predstavil svoj čebelnjak ter pomen čebel za naravo in ljudi. Otroci so opazovali čebele na paši, na prirejenem panju so si od blizu ogledali notranjost panja s satjem in čebelami, okušali med…

Naravoslovni dan smo izvedli tudi na projektnem pilotnem območju Gorjanci. Z učenci sedmih razredov OŠ Bršljin smo prehodili učno pot Miklavž in del učne poti Trdinov vrh. Učenci so spoznali območje, pomen varovanja narave na območju, kakor tudi posamezne izzive in problematike varstva narave, s katerimi danes prihaja v stik tudi širša javnost. Učna pot nas je popeljala čez več košenic, kjer smo lahko nazorno predstavili pomen le-teh in projektne aktivnosti.

2016_10_06_Kum_naravoslovni dan_Jesen v sadovnjaku_Ljudmila (26) 2016_10_04_Naravoslovni dan_Jesen v sadovnjaku_Ljudmila (50)  2016_09_30_Naravoslovni dan_Jesen v sadovnjaku_Ljudmila (90) 2016_09_30_Naravoslovni dan_Jesen v sadovnjaku_Ljudmila (20) IMG_5074 IMG_5057