Objavljeno javno naročilo za ograjo za drobnico/govedo z vso pripadajočo pašno opremo

Zavod RS za varstvo narave , PRJ Halo podeželsko razvojno jedro in Krajevna skupnost Dobovec objavljajo skupno javno naročilo za ograjo za drobnico/govedo z vso pripadajočo pašno opremo.

Poziv je objavljen na Portalu javnih naročil ter na spletni strani PRJ HALO – Javni naročilo – ograje za drobnice in govedo

Ponudniki pošljejo ponudbe, skladno z razpisno dokumentacijo na naslov: PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.

Rok za oddajo ponudb je 14.8.2017 do 12. ure (ne glede na način prenosa pošiljke).