Razglasitev rezultatov likovnega natečaja »NA POTEP PO TRAVIŠČIH«

otroške roke

Zavod RS za varstvo narave je v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS k sodelovanju na likovnem natečaju “Na potep po traviščih” povabil učence osnovnih šol na projektnih območjih Gorjanci in Kum.

Skladno z razpisom so bile dovoljene vse likovne tehnike na papirju formata do A3.

Do 28.02.2019 je na naslov ZRSVN prispelo 131 likovnih del (Kum 72, Gorjanci 59). Prispela dela je z vidika vsebinske ustreznosti, estetike, tehnike in kreativnosti dne 21.03.2019 ocenjevala 4-članska komisija. Izbranih je bilo 39 del (Kum 21 likovnih del, Gorjanci 18 likovnih del), ki so izstopala in katerih avtorice in avtorji bodo nagrajeni. Seznam avtorjev najboljših izdelkov je priložen spodaj.

Potrebno je poudariti, da vsebina likovnih del odraža visoko stopnjo ozaveščenosti učencev o ohranjenih sestavinah živega in neživega sveta, vezanega na travnike na območju Gorjancev in Kuma ter da so bile uporabljene zelo raznolike in kreativne  likovne tehnike.

Na spodnjih povezavah so objavljeni seznami nagrajencev in njihovi likovni izdelki: