Objavljeno javno naročilo za odstranjevanje zarasti na projektnih območjih Pohorje, Haloze, Kum in Gorjanci

Prva objava: 18.8.2017 /osveženo 18.9.2017

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-325/1-0-17/ND z dne 16. 8. 2017 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: ODSTRANJEVANJE ZARASTI NA PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH (PPO) POHORJE, HALOZE, KUM IN GORJANCI v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS –  LIFE14 NAT/SI/000005).

Priloge Razpisna dokumentacija_odstranjevanje_zarasti

  1. Priloga_1_Predračun;
  2. obrazec »ESPD« (http://www.enarocanje.si/_ESPD/ – ponudnik dostopa do obrazca preko internetne strani ali pa ESPD obrazec naročnika)
  3. Priloga_3_Menična_izjava_dobra_izvedba_pogodbenih_obveznosti;
  4. Priloga_4_Vzorec_pogodbe za_odstranitev_zarasti;
  5. Priloga_5_Priročnik za izvajanje ukrepov Nature 2000 v gozdni krajini;
  6. Priloga_6_Detajlne karte posameznih enot projektnega podobmočja Pohorje;
  7. Priloga_7_Detajlne karte posameznih enot projektnega podobmočja Pohorje (spravilne poti)
  8. Priloga_8_Odkazilni manualni

 

Javno naročiloje z oznako JN007728/2017-B01 je objavljeno na Portalu javnih naročil https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=219043 in na TED strani 
334389-2017

 

Vljudno vabljeni k pripravi ponudbe!