Objavljeno javno naročilo za nakup gorsko-hribovskih kosilnic

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro in Krajevna skupnost Dobovec objavljata skupno javno naročilo male vrednosti za gorsko-hribovske kosilnice.

Poziv je objavljen na Portalu javnih naročil ter na spletni strani PRJ HALO – Javni naročilo za nakup gorsko-hribovskih kosilnic

Ponudniki pošljejo ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo na naslov: PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.

Rok za oddajo ponudb je 7.8.2017 do 12. ure (ne glede na način prenosa pošiljke).