Vabilo 20. let krajinskega parka Kum

Brstična lilija

V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS bomo obeležili tri pomembnejše okoljske dni, ki prihajajo: dan Nature 2000 (21. maj), mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. maj) in evropski dan parkov (24. maj). Zato vas 20. maja 2016 vabimo, da se nam pridružite na projektnem podobmočju Kum. Prizadevanja za varstvo narave so se na območju začela že pred dvajsetimi leti z zavarovanjem tega območja kot krajinskega parka ter nadaljevala do zadnjih z opredelitvijo območja kot dela omrežja Nature 2000. Ta prizadevanja smo v lanskem letu nadgradili še s projektom LIFE TO GRASSLANDS, s katerim smo zagotovili sredstva za ohranjanje suhih travišč na štirih območjih Natura 2000. Pridružite se nam ob 16h pri planinskem domu Kum. Predstavitev naravovarstvenih prizadevanj na tem območju bomo nadgradili z otvoritvijo razstave fotografij Matevža Lenarčiča z naslovom »Alpe, kot jih vidijo ptice«

Več informacij ter program dogodka najdete v vabilu.