Partnersko srečanje na Kumu

Partnersko srečanje na Kumu

Letošnje srečanje partnerjev projekta LIFE TO GRASSLANDS smo organizirali na Kumu. Dvodnevno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi izvedenih in načrtovanih aktivnosti projekta, preveritvi uspešnosti izvajanja in uresničevanja zadanih projektnih ciljev ter izmenjavi izkušenj vseh deležnikov projekta.

Srečanje se je pričelo s pozdravnim nagovorom predsednika KS Dobovec, Marjana Jamška, direktorja ZRSVN, dr. Darija Krajčiča in županje Občine Trbovlje, Jasne Gabrič. Nato pa je svoj pogled na varstvo narave na Kumu predstavil poslanec Državnega zbora g. Marjan Dolinšek, domačin in nekdaj tudi predsednik KS Dobovec.

Sledile so predstavite napredka projekta in načrtovanih aktivnosti vodje projekta dr. Nike Debeljak Šabec ter lokalnih koordinatorjev in predstavnikov projektnih partnerjev. Med izvedenimi aktivnostmi so bila izpostavljena predvsem objava javnega poziva za vključitev zainteresiranih lastnikov zemljišč v izvedbene akcije, javna naročila za nabavo sadik in opreme za zaščito in oporo sadik sadnih dreves visokodebelnih travniških sadovnjakov in za pomladitveno rez starih sadnih dreves, za nabavo opreme za košnjo in pašo ter za odstranjevanje zarasti.

Vsebinsko pester program dvodnevnega srečanja so še posebej obogatili obiski na nekaj kmetijah ter ogled naravovarstveno izredno bogatih travišč.

Tako smo si popoldan pod vodstvom Josipa Otopala, ki je sodeloval pri popisu začetnega stanja ciljnih habitatnih tipov na projektnem podobmočju Kum, na Čimernem ogledali nekaj suh travišč ter se seznanili s problematiko primerne rabe za ohranjanje v ugodnem stanju. Nato pa smo obiskali domačijo Pr Dolanc v Župi, kjer nam je gospodar Alojz Dolanc razkazal svojo kmetijo ter predstavil svoj namen in razloge za vključitev svojih zemljišč v projektne aktivnosti.

Po namestitvi v planinskem domu na Kumu smo medse povabili nekaj gostov: domačinka Metka Dolanc je prikazala svoj film Moja vas, najlepša vas v Sloveniji – Dobovec, gozdar Jože Prah nam je predstavil pomen in nekaj rezultatov delovanja Študijskih krožkov na podeželju ter izrazil veliko podporo projektom za ohranjanje narave, članica PD Kum Trbovlje Vlasta Medvešek Crnkovič, pa nam je orisala Kum, kot pomembno romarsko in planinsko točko.

Drugi dan nam je že zgodnje jutro na vrhu Kuma postreglo z izrednim razgledom po daljni okolici, zaradi česar Kum upravičeno poimenujejo tudi »dolenjski Triglav«. Program drugega dne smo nadaljevali na Dobovcu, kjer smo pod vodstvom Vlaste Medvešek Crnkovič šli na pohod po Naravoslovni učni poti kumskega brezokca. Po predstavitvi lokalnih posebnosti Kuma nas je pot vodila do brezna Turkov prepad in Kovačevega čerena – skalne pečine, ki se dviga nad sotesko Save. Na poti so našo pozornost pritegnile številne vrtače in velika kamnitost terena, kot odraz kraškega sveta. V vasi Škofja Riža smo imeli krajši postanek, kjer so nam na domačiji Pr Kovač pripravili malico z doma pridelano hrano. Pot proti Dobovcu smo nadaljevali po poljski poti preko travnikov, kjer smo se med drugim ustavili ob Kavškovem travniku, na katerem so v poletnem času odstranili zarast in kamnite gruble ter ga zravnali, pred kratkim pa so po razgaljenih površinah zasejali oves. Kavškovi so izrazili interes po vključitvi svojega travnika v projektne aktivnosti, zato smo imeli priložnost, da se ob ogledu travnika seznanimo s posledicami obsežnejših zemeljskih delih na tovrstnih travnikih na Kumu in nujnosti čim hitrejše izvedbe ustreznih ukrepov za obnovo in vzpostavitev čim bolj naravne travne ruše.

2017_09_21-22_KUM_Foto (124)_SZvonar 20170921_153509 IMG_0881 IMG_0923 IMG_0978 IMG_09992017_09_21-22_KUM_Foto (2)_SZvonar 20170921_160652