Aktualno

Prostovoljna akcija na Volovici

Prostovoljna akcija na Volovici

V soboto, 24. septembra 2016, se je izvedla že 7. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč (planj) na območju Pohorja, natančneje na traviščih Volovice, ki se nahajajo zahodno od Rogle. Akcijo so organizirali Zavod RS za varstvo narave, Občina Zreče, Sklad za naravo Pohorje, Občina Mislinja ter Zavod za gozdove Slovenije, akcija pa je bila… Preberite več

Javni razpis za pripravo in dobavo sadik tradicionalnih starih sort sadnih dreves

Razpis se je zaključil 12. 10. 2016 Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-411/1-O-16/NDŠ z dne 20. 9. 2016 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je PRIPRAVA IN DOBAVA SADIK TRADICIONALNIH STARIH SORT SADNIH DREVES ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE ZA PROJEKTNA POD-OBMOČJA HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA ZA IZVEDBO PROJEKTA Z NASLOVOM:… Preberite več

Javni razpis – Priprava strateških smernic, izdelavo podrobnih načrtov izvedbe del in nadzor nad gozdarskimi deli

Razpis se je zaključil 12. 10. 2016 Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-397/2-O-16/NDŠ z dne 19. 6. 2016 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je PRIPRAVA STRATEŠKIH SMERNIC ZA IZBOLJŠANJE STANJA IN ZAGOTAVLJANJE DOLGOROČNEGA OHRANJANJA SUHIH TRAVIŠČ (HABITATNI TIP – 6230*) ZA GOZD IN DRUGA GOZDNA ZEMLJIŠČA POD GOZDNO MASKO TER ZARAŠČAJOČE… Preberite več

Predstavitev projekta na LIFE dogodku

Predstavitev projekta na LIFE dogodku

V petek, 16.9.2016, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal predstavitveni dogodek z novinarsko konferenco »Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti. Na dogodku se je predstavilo 23 od skupno 42 slovenskih projektov, ki so prejeli nepovratna sredstva programa LIFE. … Preberite več

Travišča v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine 2016

Nedeljski naravoslovni izlet po suhih travnikih

V sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine 2016 se konec septembra in v začetku oktobra po celi Sloveniji odvija več različnih dogodkov. En od dogodkov z naslovom Haloze – naravna in kulturna dediščina z roko v roki bo tudi v okolici grada Borl, kjer bomo spoznavali dediščino povezano s travišči/travniki v Halozah. Na sprehodu po travniku… Preberite več

Vabilo na prostovoljno naravavorstveno akcijo na Volovici!

V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS nadaljujemo s tradicionalno prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč in planja na območju Pohorja (Volovica). Akcija bo potekala v soboto, 24. septembra 2016. Cilj naravovarstvene akcije je povečati obseg in izboljšati kvaliteto travnih površin, ohraniti značilno podobo pohorske krajine in izboljšati življenjske pogoje za ogrožene živali in rastline. Za delo na… Preberite več

Partnersko srečanje na Gorjancih

Partnersko srečanje na Gorjancih

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS smo se sodelujočimi partnerji na projektu sestali na dvodnevnem srečanju, ki je potekalo v planinskem domu na Miklavžu. Namen srečanja je bila predstavitev dosedanjih aktivnosti projekta ter izmenjava izkušenj vseh deležnikov projekta. Srečanje sta z nagovorom otvorila direktor Zavoda za varstvo narave dr. Darij Krajčič in predsednik Društva Gorjanske… Preberite več

Travišča smo predstavili na sejmu Agra

Predstavitev travišč na sejmu Agra

Sejma AGRA v Gornji Radgoni smo se udeležili z namenom predstavitve projekta LIFE TO GRASSLANDS obiskovalcem sejma. Obiskovalci sejma so bili večinoma kmetje, ki so tudi naši ključni deležniki. Razstavni prostor projekta je bil del sicer večjega razstavnega prostora Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slednji je bil namenjen poudarku biotske pestrosti, ki se pojavlja… Preberite več

Lepa nedelja s košnjo pohorskih planj

košnja

Prvo nedeljo v avgustu je potekala četrta tradicionalna košnja pohorskih planj na star način. Dogodek se je začel ob 8.00 zjutraj, na zgornji del žičnice Planja so že prišli kosci in grabljice. Vsi v tradicionalnih opravah, kot se takemu dogodku pritiče. Najpomembnejša sta bila »gospodar« in »gospodinja«, prav tako kot je to bilo včasih. Najprej… Preberite več

Tradicionalni ovčje – kozji bal na Borlu

Tradicionalni ovčje – kozji bal na Borlu

Projekt LIFE TO GRASSLANDS se redno udeležuje lokalnih tradicionalnih družabnih dogodkov na območju Haloz. V sklopu 14. ovčje – kozjega bala na Borlu, ki je potekal v soboto 2. julija, smo se predstavljali na stojnici, s pomočjo katere smo obiskovalce seznanili s projektnimi aktivnostmi. V sklopu dogodka smo organizirali tudi demonstracijo košnje in spravila sena… Preberite več