Tradicionalni ovčje – kozji bal na Borlu

Tradicionalni ovčje – kozji bal na Borlu

Projekt LIFE TO GRASSLANDS se redno udeležuje lokalnih tradicionalnih družabnih dogodkov na območju Haloz. V sklopu 14. ovčje – kozjega bala na Borlu, ki je potekal v soboto 2. julija, smo se predstavljali na stojnici, s pomočjo katere smo obiskovalce seznanili s projektnimi aktivnostmi. V sklopu dogodka smo organizirali tudi demonstracijo košnje in spravila sena na strmem travniku pomočjo sodobne kmetijske mehanizacije.