Partnersko srečanje na Gorjancih

Partnersko srečanje na Gorjancih

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS smo se sodelujočimi partnerji na projektu sestali na dvodnevnem srečanju, ki je potekalo v planinskem domu na Miklavžu. Namen srečanja je bila predstavitev dosedanjih aktivnosti projekta ter izmenjava izkušenj vseh deležnikov projekta.

Srečanje sta z nagovorom otvorila direktor Zavoda za varstvo narave dr. Darij Krajčič in predsednik Društva Gorjanske košenice, Slavko Bratkovič. Sledila je predstavitev do sedaj izvedenih projektnih aktivnosti lokalnih koordinatorjev in projektnih partnerjev, ki je dala tudi iztočnico za razpravo o širši problematiki glede upravljanja travišč z vidika različnih strok. Sledil je ogled območja Rut, ki je del pilotnega območja Gorjancev. Matej Simčič, lokalni koordinator za območje Gorjanci, nam je na terenu predstavil več lokacij predvidenih za izvedbo projektnih aktivnosti, lastnik ene od košenic pa nam je predstavil svoje produkte in dejavnosti vezane na ta prostor. V drugem delu popoldneva smo pod vodstvom Andreja Hudoklina spoznali učno poti Miklavž ter lokalne posebnosti območja Gorjancev, predsednik Društva Gorjanske košenice pa je še na terenu pokazal in predstavil aktivnosti in vizije društva. Program prvega dneva dogodka so sklenili predstavniki Društva Gorjanske košenice, ki so vsem prisotnim demonstrirali proces kuhanja oglja v kopi.

V petek smo se z Miklavža odpravili na pohod do Javorovice. Na poti se nam je pridružil predstavnik ZGS Andrej Kotnik. Predstavil je Gorjance z vidika gozdarske stroke in pri tem izpostavil nekatere izzive gospodarjenja z gozdovi na tem območju. Na Javorovici smo se ustavili na eni od košenic, kjer nam je najemnik košenice predstavil svoje motive in pomisleke glede najemanja in upravljanja s košenicami na Gorjancih. Dogodek smo zaključili v lovskem domu na Javorovici s predstavitvijo lovskih aktivnosti območja.

DSCN0640 DSCN0643 DSCN0648 Foto Monika (4) Foto Monika (15)