Mednarodna konferenca z naslovom Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč

Skupinska slika udeležencev konference

V času med 15. in 17. majem 2019 smo v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS organizirali mednarodno konferenco z naslovom »Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč«. Namen konference je bil spodbujati dolgoročno večnamensko upravljanje travišč, mreženje strokovnjakov ter izmenjavo znanj in izkušenj o trajnostnem upravljanju travišč, vključno z vsemi izzivi sodobnih kmetijskih praks. Konference se je udeležilo prek 110 ljudi iz 6 držav na dan 16.5. Tekom poteka tridnevnega izvajanja konference pa se je udeležilo preko 240 ljudi.

V uvodnem dnevu konference 15. maja, smo organizirali ekskurzijo po projektnem podobmočju Haloze, katere namen je bil udeležencem predstaviti kulturno krajino in biotsko pestrost projektnega podobmočja ter predstavitev ukrepov projekta na terenu.

Naslednji dan, 16. maja so konferenco slavnostno otvorili govorci:

  • dr. Marko Maver, državni sekretar za področje okolja, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • mag. Marjeta Bizjak, predstavnica Sektorja za trajnostno kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave,
  • Marjan Kolarič, podžupan Občine Ptuj.

Na konferenci je s predstavitvami nastopilo 14 predavateljev:

Fotogalerija: