Haloze

 • Polsuho travišče s turško deteljo, v ozadju Donačka gora

  Polsuho travišče s turško deteljo, v ozadju Donačka gora

 • Pozno junijska podoba travišča s pokončno stoklaso (Foto: Sonja Škornik)

  Pozno junijska podoba travišča s pokončno stoklaso (Foto: Sonja Škornik)

 • Značilnice polsuhega travišča: pokončna stoklasa, piramidasti pilovec in vrbovolistni primožek

  Značilnice polsuhega travišča: pokončna stoklasa, piramidasti pilovec in vrbovolistni primožek

 • Razgibana in mozaična podoba Haloz pri Veliki Varnici

  Razgibana in mozaična podoba Haloz pri Veliki Varnici

 • Vrstno bogata suha travišča severno od Žetal

  Vrstno bogata suha travišča severno od Žetal

 • Nedeljski naravoslovni izlet po suhih travnikih

  Nedeljski naravoslovni izlet po suhih travnikih

 • Suho travišče nad Sv. Florijanom, v juliju porumenijo primožki

  Suho travišče nad Sv. Florijanom, v juliju porumenijo primožki

 • Vrstno bogata suha travišča

  Vrstno bogata suha travišča

 • Kukavičevke ali divje orhideje so na haloških suhih traviščih še pogoste

  Kukavičevke ali divje orhideje so na haloških suhih traviščih še pogoste

 • Nekatere bivše viničarije v vinorodnih Halozah tudi oživijo

  Nekatere bivše viničarije v vinorodnih Halozah tudi oživijo

 • Tradicionalni vinograd s kostanjevimi koli v Vzhodnih Halozah

  Tradicionalni vinograd s kostanjevimi koli v Vzhodnih Halozah

 • Visokodebelni sadovnjak v Dobrini

  Visokodebelni sadovnjak v Dobrini

 • Čreda krav na paši v Gruškovju

  Čreda krav na paši v Gruškovju

 • Uvajanje telička na pašo pri Pulkovih v Dobrini

  Uvajanje telička na pašo pri Pulkovih v Dobrini

 • Čeladasta kukavica

  Čeladasta kukavica

 • Čeladasta kukavica na pragu Haloz v Šturmovcih

  Čeladasta kukavica na pragu Haloz v Šturmovcih

 • Smrdljiva jadranska kukavica, ki sploh ne smrdi

  Smrdljiva jadranska kukavica, ki sploh ne smrdi

 • Bleda kukavica

  Bleda kukavica

 • Kukavičevke v Halozah rastejo tudi na vlažnih travnikih - majska prstasta kukavica

  Kukavičevke v Halozah rastejo tudi na vlažnih travnikih - majska prstasta kukavica

 • Zvezdnata kukavica, običajno je roza barve

  Zvezdnata kukavica, običajno je roza barve

 • Smrdljiva jadranska kukavica, ki sploh ne smrdi

  Smrdljiva jadranska kukavica, ki sploh ne smrdi

 • Turška detelja, značilna rastlina suhih travnikov na haloških strminah

  Turška detelja, značilna rastlina suhih travnikov na haloških strminah

 • Piramidasti pilovec

  Piramidasti pilovec

 • Piramidasti pilovec je na nekaterih košenih suhih traviščih zelo številčen

  Piramidasti pilovec je na nekaterih košenih suhih traviščih zelo številčen

 • Muholiko mačje uho - še ena vrsta kukavičevke

  Muholiko mačje uho - še ena vrsta kukavičevke

 • Čmrljeliko mačje uho

  Čmrljeliko mačje uho

 • Pridelki s haloških travišč

  Pridelki s haloških travišč

 • Ocenjevanje izdelkov iz suhih travišč v Halozah

  Ocenjevanje izdelkov iz suhih travišč v Halozah

 • Dostava sadik za Čerinovo

  Dostava sadik za Čerinovo

 • Hotel za žuželke

  Hotel za žuželke

 • Prostovoljna akcija sajenja visokodebelnih sadnih dreves Čerinovo

  Prostovoljna akcija sajenja visokodebelnih sadnih dreves Čerinovo

 • Izobraževalna delavnica za otroke; prikaz sajenja visokodebelnih sadnih dreves

  Izobraževalna delavnica za otroke; prikaz sajenja visokodebelnih sadnih dreves

 • Projektne sadike avtohtonih sadnih sort na Čerinovem

  Projektne sadike avtohtonih sadnih sort na Čerinovem

 • Delavnica prikaza rezi v Cirkulanah

  Delavnica prikaza rezi v Cirkulanah

 • Visokodebelno sadno drevo pred pomladitvenim obrezom

  Visokodebelno sadno drevo pred pomladitvenim obrezom

 • Visokodebelno sadno drevo po pomladitvenem obrezu

  Visokodebelno sadno drevo po pomladitvenem obrezu

 • Pregled mladih sadik visokodebelnih sadnih dreves pridobljenih v okviru projekta

  Pregled mladih sadik visokodebelnih sadnih dreves pridobljenih v okviru projekta

 • Projektna pašna ograja

  Projektna pašna ograja

 • Akumulatorski pašni aparat na sončno energijo

  Akumulatorski pašni aparat na sončno energijo

 • Travnik v fazi zaraščanja

  Travnik v fazi zaraščanja

 • Projektna ploskev med odstranjevanjem zarasti

  Projektna ploskev med odstranjevanjem zarasti

 • Haloze, Mali Okič

  Haloze, Mali Okič

 • Odvoz odstranjene lesne mase

  Odvoz odstranjene lesne mase

 • Prikaz košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem

  Prikaz košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem

 • Odstranjevanje zarasti z robotom na Čerinovem

  Odstranjevanje zarasti z robotom na Čerinovem

 • Odstranjena zarast in pomulčena površina

  Odstranjena zarast in pomulčena površina

 • Prostovoljna akcija odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst na Čerinovem

  Prostovoljna akcija odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst na Čerinovem

 • Skupinska slika

  Skupinska slika

 • Razgled na Vzhodne Haloze iz sv.Avguština

  Razgled na Vzhodne Haloze iz sv.Avguština

 • Izdelki iz volne s haloških travišč

  Izdelki iz volne s haloških travišč

 • Izdelki iz volne s haloških travišč

  Izdelki iz volne s haloških travišč

 • Traviščna učilnica v Halozah

  Traviščna učilnica v Halozah

 • Razstavne vitrine v učilnici

  Razstavne vitrine v učilnici

 • Dan odprtih vrat Stoperce

  Dan odprtih vrat Stoperce

 • Popis vrst na terenu

  Popis vrst na terenu

 • Boj za preživetje

  Boj za preživetje

 • Jadralec

  Jadralec

 • Popis biodiverzitete

  Popis biodiverzitete

 • Vrbovolistni primožek, značilnica suhih travišč

  Vrbovolistni primožek, značilnica suhih travišč

 • Biodiverziteta suhih travnikov

  Biodiverziteta suhih travnikov

 • Sadike na Čerinovem

  Sadike na Čerinovem

 • Razgibanost Haloz

  Razgibanost Haloz

 • Jadranska smrdljiva kukavica na pašniku

  Jadranska smrdljiva kukavica na pašniku

 • Delavnice s kmeti za prepoznavanje značilnic suhih travišč

  Delavnice s kmeti za prepoznavanje značilnic suhih travišč

 • Značilnice suhih travišč

  Značilnice suhih travišč

 • Pogostitev na Čerinovem

  Pogostitev na Čerinovem

 • V souporabo kmetijam v Halozah predana že 3. gorska kosilnica

 • V souporabo kmetijam v Halozah predana že 3. gorska kosilnica

 • V souporabo kmetijam v Halozah predana že 3. gorska kosilnica

 • uporaba gorske kosilnice

 • Prikolica Haloze

  Prikolica Haloze

 • Tiskovna konferenca s slavnostno predajo prikolic za prevoz živali v souporabo kmetijam

 • Otvoritev predaje prikolic v uporabo Haloze

  Otvoritev predaje prikolic v uporabo Haloze

 • Interpretacijska tabla Haloze Čerinovo

  Interpretacijska tabla Haloze Čerinovo

 • Prikaz rezi visokodebelnih dreves v Halozah

  Foto: Monika Podgorelec

 • prostovoljna akcija

  Foto: Nika Debeljak

 • prostovoljna akcija

  Foto: Nika Debeljak

 • odrstanjevanje zarasti

 • Prostovoljna akcija odstranjevanja zarasti na Čerinovem uspešno izvedena

 • Prostovoljna akcija odstranjevanja zarasti na Čerinovem uspešno izvedena