Open day projekta na Kmečkem prazniku Stoperce

Open day projekta na Kmečkem prazniku Stoperce

V okviru dogodka Kmečkega praznika v Stopercah, smo se s projektom pridružili celodnevnemu dogodku, ki je potekal 25. maja v Stopercah. Predstavniki projekta so v Osnovni šoli Stoperce pripravili  dogodek Dan Odprtih Vrat na Traviščih ter predstavili projekt v obliki predavanja Vrnimo življenje traviščem ali Mavrična doživetja travnikov nato so organizirali voden sprehod po vrstno pestrem traviku ter… Preberite več

Prikaza košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem na kmetiji Jelen v Škofji Riži

gorska kosilnica

Na kmetiji Jelen v Škofji Riži je 22. maja potekal prikaz košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem. Predstavniki dobavitelja so kmetom, ki so vključeni v projektne aktivnosti predstavili tehnične specifikacije gorske kosilnice in mulčerja ter izvedli prikaz košnje z gorsko kosilnico in mulčerjem. Nato se je nekaj kmetov še samih preizkusilo v košnji z novo… Preberite več

Osnutek KOPOP predstavljen predstavnikom državnih institucij

V torek, 22.5.2018, je potekala predstavitev projektnih aktivnosti in osnutka predloga ciljnega KOPOP. Delavnice so se v večjem številu udeležili predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Delavnico je vodila vodja projekta dr. Nika Debeljak, ki je predstavila… Preberite več

Open day projekta na Dobrotah slovenskih kmetij

Udeležba na mednarodni LIFE konferenci za mreženje 2018

Predstavniki partnerja projekta KGZ Ptuj so sodelovali na dogodku Dobrote slovenski kmetij, ki je potekal od 18. do 20. maja 2018. Dogodek je že tradicionalo potekal v prostorih starodavnega minoritskega samostana na Ptuju. Udeležba je bila številna, saj je bil organizran pester program, ki je zajemal bogat kulturni program in sejemski del. S projektom so se… Preberite več

Sodelovanje na dogodku Hiša eksperimentov na Dobovcu

Udeležba na mednarodni LIFE konferenci za mreženje 2018

V okviru dogodka Hiša eksperimentov na Dobovcu, ki je bil organiziran za učence POŠ Zasavja, dne 16.5., smo s projektom sodelovali pri izvedbi celodnevnega dogodka. V projektni traviščni učilnici smo gostili učitelje in spremljevalce, katerim smo predstavili projekt in projektne aktivnosti, ki se izvajajo na projektnem podobmočju Kum ter predali brošure, plakate in didaktična gradiva namenjena za izvajanje… Preberite več

Udeležba na mednarodni LIFE konferenci za mreženje 2018

Udeležba na mednarodni LIFE konferenci za mreženje 2018

S projektom LIFE TO GRASSLANDS smo se udeležili mednarodne LIFE konference za mreženje 2018, ki je potekala 8. in 9. maja pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti (LIFE14 CAP/SI/000012). Osrednja tematika konference je predstavljal kmetijski sektor, ki ga na Ministrstvu za okolje in prostor prepoznavajo kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih… Preberite več

Izobraževanje pedagoških predstavnikov o suhih traviščih

suha travišča

V okviru projektnih aktivnosti smo 9. maja na Kumu izvedli celodnevno delavnico z namenom strokovnega izobraževanja pedagoških predstavnikov v okviru KATIS (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju). Izobraževanja se je udeležilo 20 učiteljev/ic, vzgojiteljev/ic in pedagogov/inj CŠOD-jev iz celotne Slovenije. Pozdravili smo jih v na novo opremljeni »traviščni učilnici«… Preberite več