Pohorje

 • Ribniško Pohorje

  Ribniško Pohorje

 • Pisana travišča Ribniškega Pohorja

  Pisana travišča Ribniškega Pohorja

 • Planje na Ribniškem Pohorju

  Ribniško Pohorje

 • Ribniško Pohorje

  Ribniško Pohorje

 • Kukavičevke na Ribniškem Pohorju

  Kukavičevke na Ribniškem Pohorju

 • Pohorske planje - Planinka

  Pohorske planje - Planinka

 • Arnika

  Arnika (Arnica montana)

 • Panonski svišč (Gentiana pannonica)

  Panonski svišč (Gentiana pannonica)

 • Arnika

  Arnika

 • Pohorske planje - Planinka

  Pohorske planje - Planinka

 • Paša na Pohorju

  Paša na Pohorju

 • Planinska pot na planjah

  Planinska pot na planjah

 • Travniki z arniko

  Travniki z arniko

 • Travniki z arniko

  Travniki z arniko

 • Planje na Ribniškem Pohorju

  Planje na Ribniškem Pohorju

 • Planje na Ribniškem Pohorju

  Planje na Ribniškem Pohorju

 • Košnja pohorskih planj na star način

  Košnja pohorskih planj na star način

 • košnja

 • košnja

 • Pašna skupnost Rogla - partner v projektu

  Pašna skupnost Rogla - partner v projektu

 • Krave na paši na Rogli

  Krave na paši na Rogli

 • Projektna pašna ograja na Klopnem vrhu

  Projektna pašna ograja na Klopnem vrhu

 • Razlika med pašno (v ozadju) in košeno (v ospredju) površino na Rogli

  Razlika med pašno (v ozadju) in košeno (v ospredju) površino na Rogli

 • Bela čmerika (Veratrum album) je strupena rastlina

  Bela čmerika (Veratrum album) je strupena rastlina

 • Pašnik na Rogli

  Pašnik na Rogli

 • Ogled napredovanja del na Rogli

  Ogled napredovanja del na Rogli

 • Travišče po odstranitvi zarasti na Mulejevem vrhu

  Travišče po odstranitvi zarasti na Mulejevem vrhu

 • Travniki z arniko

  Travniki z arniko

 • Javorič Planinka, odstranitev zarasti

  Javorič Planinka, odstranitev zarasti

 • Volkovje na Jezerskem vrhu

  Volkovje na Jezerskem vrhu

 • Nova vlaka zgrajena v projektu na Jezerskem vrhu

  Nova vlaka zgrajena v projektu na Jezerskem vrhu

 • Odstranitev zarasti na strmem pobočju Jezerskega vrha

  Odstranitev zarasti na strmem pobočju Jezerskega vrha

 • Pohorje

  Pohorje

 • Pogled s pašnika na Pot med krošnjami na Rogli

  Pogled s pašnika na Pot med krošnjami na Rogli

 • Načrtovanje učne poti, ki bo vzpostavljena v okviru projekta

  Načrtovanje učne poti, ki bo vzpostavljena v okviru projekta

 • Travniki z arniko

  Travniki z arniko

 • Koordinacija poteka prostovoljne akcije na Ostruščici

  Koordinacija poteka prostovoljne akcije na Ostruščici

 • Prostovoljna akcija za izboljšanje stanja planj na Ostruščici

  Prostovoljna akcija za izboljšanje stanja planj na Ostruščici

 • Ograja okrog barja pomembno ščiti pred uničenjem habitata

  Ograja okrog barja pomembno ščiti pred uničenjem habitata

 • Barje na Ostuščici, vzpostavljeno v projektu Wetman

  Barje na Ostuščici, vzpostavljeno v projektu Wetman

 • Munci so tipično rastje barij

  Munci so tipično rastje barij

 • Pohorski prostovoljci

  Pohorski prostovoljci

 • Prostovoljna akcija postavitve pašne ograje na Ostruščici

  Prostovoljna akcija postavitve pašne ograje na Ostruščici

 • Popravljanje dotrajanih delov pašne ograje

  Popravljanje dotrajanih delov pašne ograje

 • Lesena pašna ograja na Ostruščici

  Lesena pašna ograja na Ostruščici

 • Pomulčena površina za namen izboljšanja stanja suhih travišč na Ostruščici

  Pomulčena površina za namen izboljšanja stanja suhih travišč na Ostruščici

 • Pospravljenje sečnih ostankov na Mulejevem vrhu

  Pospravljenje sečnih ostankov na Mulejevem vrhu

 • Projektni izvajalec na delu

  Projektni izvajalec na delu

 • Odstranjevanje raznolike biomase

  Odstranjevanje raznolike biomase

 • Povečanje planj na Ribniškem vrhu

  Povečanje planj na Ribniškem vrhu

 • Strojno mletje sečnih ostankov

  Strojno mletje sečnih ostankov

 • Projektno srečanje partnerjev na Pohorju

 • Vrstno pestri travnik na Pohorju

  Vrstno pestri travnik na Pohorju

 • Projektna tablica na koči na Klopnem vrhu

  Projektna tablica na koči na Klopnem vrhu

 • Panorama območja Planinke

  Panorama območja Planinke

 • Arnika

  Arnika

 • Delavnica z deležniki za prenos praks iz PPO Haloz na PPO Pohorje

 • Delavnica z deležniki za prenos praks iz PPO Haloz na PPO Pohorje

 • Prenos znanja na Pohorje

  Prenos znanja na Pohorje

 • Delavnica z deležniki za prenos praks iz PPO Haloz na PPO Pohorje

 • skupina

 • čiščenje zarasti

 • skupina

 • travišče