Glavne aktivnosti

V prihodnjih petih letih v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS na določenih suhih travnikih, ki so v različnih fazah zaraščanja, načrtujemo odstranitev zarasti in vzpostavitev ugodnega stanja travnikov. S trajnostnim obdelovanjem nameravamo zagotoviti dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ena od pomembnih poti za uresničitev projektnih ciljev je tudi ozaveščanje in izobraževanje, zato načrtujemo ureditev učilnice in delavnice, kjer bo mogoče pridobiti informacije in gradiva o projektnih aktivnostih, si izposoditi delovno orodje in opremo ter z delom na kmetijah pridobiti praktična znanja o trajnostnem načinu obdelovanja suhih travnikov.