Glavne aktivnosti

  • Čiščenje zaraščajočih travniških površin
  • Zagotovitev trajne ustrezne rabe travišč
  • Priprava razvojnih načrtov kmetij
  • Priprava strokovnega predloga ukrepov za ohranjanje suhih travišč v PRP 2021 – 2027
  • Ozaveščanje javnosti

Predvidena dela na projektnem podobmočju

V prihodnjih letih bomo v sklopu projekta LIFE TO GRASSLAND izvajali aktivnosti na ovršnem območju Pohorja, ki bodo usmerjena v izboljšanje stanja traviščnih habitatov. Terenske aktivnosti so predvidene na petih območjih: Volovica, Ostruščica, Mulejev vrh, Planinka, Jezerski vrh in travišča na Klopnem vrhu.