Izvedena postovoljna akcija odstranjevanja invazivnih vrst na območju ukrepov projekta

odstranjevanja invazivnih vrst

9.8.2019 smo na območju PPO Haloze izvedli prostovoljno akcijo odstranjevanja invazivnih vrst na območju ukrepov projekta. Na območju Čerinovo se je po odstranitvi zarasti na naj južnejšem delu površin pojavila žlezava  nedotika Impatiens glandulifera. Žlezava nedotika je tujerodna, invazivna vrsta, ki hitro preraste razgaljene površine in onemogoča revitalizacijo površin z avtohtono travniško vegetacijo. Vrsta se… Preberite več

Lepa nedelja s košnjo pohorskih planj na star način in dan odprtih vrat projekta

košnja pohorskih planjav

Na Rogli je potekala sedma tradicionalna košnja pohorskih planj na star način. Poleg košnje s koso, sušenja in grabljenja ter spravila sena s konjsko vprego, so bili prikazani tudi stari običaji, igre in petje, ki so nekoč bili del vsakdana na podeželju. Prireditev je plod sodelovanja TD Mislinja, KUD Vladko Mohorič iz Zreč, občin Zreče… Preberite več