Pilotno območje

Gorjanci

Gorjanci so planotasto, pretežno z gozdom poraslo hribovje na jugovzhodu Slovenije, ki se razprostira od Črmošnjiške doline na zahodu vse do meje s Hrvaško na reki Savi pri Brežicah.

Preberite več

Pilotno območje

Haloze

Haloze so izredno raznolika pokrajina na SV Slovenije tako iz naravnega, kot tudi družbenega in gospodarskega vidika. Pokrajina nizkih terciarnih goric meri 241 km2.

Preberite več

Pilotno območje

Kum

Projektno pod-območje Kum obsega osrednji del Posavskega hribovja, kjer se hriboviti svet med rekama Savo in Sopoto najvišje vzpne z 1.220 m visokim izrazitim vrhom Kum.

Preberite več

Pilotno območje

Pohorje

Vrstno bogata travišča (pogovorno volkovja) so eden od najbolj razširjenih habitatnih tipov v EU, pojavljajo se v 24 državah članicah in v 6 različnih bioregijah.

Preberite več

O projektu

Projekt Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih območjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha.

Več o projektu

Za kmete in lastnike zemljišč » Za učence in učitelje »
Travišča - Life to Grasslands Gorjanci Kum Haloze Pohorje

Kaj so travišča in kakšno funkcijo imajo?

Travišča so postala svoj ekosistem in sicer eno najbolj pestrih in raznolikih območij, kjer na samo kvadratnem metru travišča lahko najdemo 80 različnih rastlinskih in živalskih vrst. Govorimo torej o najbolj biotsko raznovrstni kmetijski krajini in hkrati o eni najbolj ogroženih habitatiov z največjim upadanjem biotske raznovrstnosti.

Več