Krajevna skupnost Dobovec

ks-dobovec

Krajevna skupnost Dobovec se nahaja v vasi Dobovec, ki je osrednji del Kumljanskega. Kumljansko leži na območju osrednje Slovenije, v Zasavju v sredi Posavskega hribovja. Obsega južni del občine Trbovlje, ki se razprostira na desnem bregu reke Save. Razprostira se na površini 23 km2. Poleg vasi Dobovec se na tem območju nahajajo zaselki Škofja Riža in Završje na zahodu ter Ključevica in Župa na vzhodu.

Najočitnejši značilnosti Kumljanskega sta ekstremna reliefna razgibanost s prevladujočimi strmimi legami in visoka gozdnatost. Področje je botanično in zoološko bogato z redkimi vrstami. Zaradi rodovitne grude so bili v preteklosti naši kraji izključno agrarnega značaja s poljedelstvom in živinorejo, bogastvo gozdov pa je botrovalo k razvoju gozdarstva.

Nadmorska višina področja se giblje od 300 metrov ob Savi pa vse do 1.219 metrov, kolikor je najvišja točka Kuma kot najvišjega vrha v Zasavju, po katerem je to območje poimenovano. Vrh Kuma je prijetna izletniška točka za dnevno, tedensko in dopustniško rekreacijo, privlačen pa je tudi zaradi izjemnega razgleda po skoraj celi Sloveniji.

Zaradi zanimive geografske razgibanosti, pogostih površinskih in podzemnih geomorfoloških spomenikov, kulturnih ter zgodovinskih spomenikov in pestrosti rastlinskega ter živalskega sveta je celotno območje KS Dobovec zavarovano in razglašeno kot območje Krajinskega parka Kum in nacionalno pomembno območje Nature 2000 ter ekološko pomembno območje.

Kljub neprecenljivi naravni in kulturni dediščini je območje že vrsto let uvrščeno med demografsko ogrožena območja. Dvesto let rudarjenja ter istočasen razvoj težke industrije sta pustila trajen pečat na okolju in ljudeh, kar se odseva tudi v načinu podeželskega življenja na Kumljanskem. V času po 2. svetovni vojni so se namreč prebivalci začeli množično zaposlovati v številnih industrijskih kompleksih v okoliških občinah. Prebivalci Kumljanskega imajo sloves delovnih, gostoljubnih in prijaznih ljudi, kar se odraža preko njihovega prostovoljnega dela v športnih in kulturnih društvih in številnih dobro obiskovanih prireditvah, med katerimi so nekatere postale tradicionalne in prepoznane po Sloveniji.

Krajevna skupnost Dobovec

Predsednik KS Dobovec: Ervin Renko
Naslov: Dobovec 49, 1423 Dobovec
Telefon: +386 3 563 91 23
E-pošta: renko.ervin@gmail.com

Kontaktna oseba: Špela Volaj
Telefon: 041 933 180
E-pošta: spelavolaj@gmail.com