PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro

haloze-logo

PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro je zavod, ki se na območju Haloz ukvarja z razvojem podeželja in iskanjem razvojnih priložnosti za podjetniški in kmetijski sektor. Naš specifični cilj je razvijati življenje na podeželju, ohraniti in izboljšati kvaliteto bivanja na območju Haloz. Izvajamo povezovalne aktivnosti med različnimi akterji, kot so nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, kmetije ter ostale organizacije.

Že več let na območju Haloz zagotavljamo tudi storitve VEM točke za podjetnike in podjetja, ki omogoča brezplačne storitve registracije in spremembe ter številne druge postopke za samostojne podjetnike in enostavne d.o.o. V obdobju 2007-2013 smo bili nosilec priprave Razvojnega programa za podeželje za Haloze in bili upravljalec Lokalne akcijske skupine Haloze, ki je iz programa Leader črpala sredstva za sofinanciranje več kot 90 projektov. V novem obdobju 2014-2020 smo bili izbrani za vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine Haloze.

Številne izkušnje si pridobivamo z vodenjem ali sodelovanjem pri različnih projektih. Eden izmed večjih transnacionalnih projektov je bil IT EXPRESS (2011-2013). IT Express je mednarodni projekt in se je izvajal v okviru programa Leonardo da Vinci –Transfer of Innovation. Bilo smo vodilni partner projekta DE-PARK (2015-2016). DE-PARK je čezmejni projekt, ki se je izvajal v okviru OP IPA SI-HR 2007-2013 in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Velik del Haloz je v območju Natura 2000. Veliko površin v Halozah se zarašča, kar po eni strani zmanjšuje kmetijske površine, po drugi strani se s tem zmanjšuje življenjski prostor veliko rastlinam in živalim, predvsem pa to zmanjšuje kvaliteto življenja in možnost preživetja na območju Haloz. Z veseljem smo pristopil v partnerstvo LIFE TO GRASSLANDS – Življenja traviščem, ki v veliki meri odpravlja zaraščenost in z ohranjanjem suhih travišč pomaga pri ohranjanju biotske raznovrstnosti v Halozah, prebivalcem območja pa daje možnosti za razvoj kmetijstva in novih produktov.

PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro

Jernej Golc, direktor
Naslov: Cirkulane 56, 2282 Cirkulane
Telefon: 02 795 32 00
E-pošta: info@halo.si, life.travisca@haloze.org