Mednarodna konferenca

LOGO_konf

Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski kulturni krajini je eden ključnih okoljskih izzivov. Z upadanjem biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini se v Evropi srečujemo že nekaj desetletij in Slovenija ima pomembno vlogo pri ohranjanju le-te. Ekstenzivna travišča so eden izmed najbolj ogroženih ekosistemov v Evropi, saj je njihov obstoj odvisen od trajnostne in zmerne rabe zemljišč. Hkrati so to zelo pestra območja, a žal njihova vrednost pogosto ostane neopažena.

Namen mednarodne konference je spodbujanje dolgoročnega večnamenskega upravljanja travišč, mreženje strokovnjakov ter izmenjava znanj in izkušenj o trajnostnem upravljanju travišč, vključno z vsemi izzivi sodobnih kmetijskih praks. Konferenca bo namenjena tudi predstavitvi primerov pridelave in predelave proizvodov ter promocije turističnega potenciala, ki ga travišča predstavljajo. Zavedamo se, da lahko le s podporo aktivnemu trajnostnemu kmetovanju ohranimo tudi biotsko raznovrstnost travišč.

Konferenca je organizirana v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji (LIFE14 NAT/SI/000005).

Uradna jezika na konferenci sta slovenščina in angleščina. Organizator konference bo zagotovil simultano prevajanje slovenščina/angleščina.

Prvi dan, 15. maja 2019, bo organiziran konferenčni izlet na območje Haloz, kjer bomo obiskali ekstenzivne suhe travnike, ki so bogati z orhidejami. Ogledali si bomo tudi aktivnosti in rezultate projekta “Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji – LIFE TO GRASSLANDS”. Drugi dan, 16. maj 2019, je namenjen izmenjavi izkušenj o dolgoročnem multifunkcijskem upravljanju travišč ter izzivih in priložnostih, ki se ob tem pojavljajo. Zadnji dan konference, 17. maja 2019, se bomo osredotočili na pomen travišč kot razvojne priložnosti v smislu razvoja izdelkov in blagovne znamke ter uspešnosti trženja kot podpora ohranjanju kmetovanja na območju ter tudi njihovih potencialov v turizmu. Popoldan bo organiziran obisk tradicionalnega dogodka “Dobrote slovenskih kmetij” (http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/). Dogodek ima dolgoletno zgodovino ocenjevalne razstave specialitet slovenskih kmetij (kruh in slaščice, mlečni in mesni izdelki, olja, suho sadje, žgane pijače, predelana zelenjava).

Okvirni program konference
Vabilo je dostopno na povezavi: Vabilo mednarodna konferenca Ptuj 2019

Registracija in prijava na konferenco
Registracija je odprta od 1. februarja dalje. Prosimo vas, da izpolnite prijavnico, ki se nahaja spodaj pod besedilom o mednarodni konferenci.
Za več informacij glede same prijave lahko kontaktirate andreja.roznik@zrsvn.si
Udeležba na konferenci je brezplačna, razpoložljiva mesta so omejena. Prosimo vas, da se prijavite pravočasno!

Navodila za povzetke
Navodila za oddajo povzetkov so dostopna Navodila za predavatelje
Rok za oddajo povzetkov – 15. marec 2019 – ZAKLJUČENO

Pomembni datumi
Rok za prijavo na konferenco – 30. april 2019 – ZAKLJUČENO

Konferenca in nastanitev
Mednarodna konferenca bo potekala v Grand Hotel Primus, Ptuj https://www.sava-hotels-resorts.com/si/terme-ptuj/nastanitve/grand-hotel-primus.
Organizator je predhodno “rezerviral” sobe za čas trajanja konference, zato lastna prijava v tem terminu ni možna. Prosim vas, da nam sporočite, če bi želeli prenočiti v Hotelu Primus in vas dodamo v rezervirane sobe v hotelu. Če ne želite prenočiti v hotelu, smo za vas pripravili nabor bližnjih prenočišč.

Stroški nočitev in seznam bližnjih prenoščišč so na voljo v dokumentu: Cene in nočitve za konferenco

Organizatorji in kontaktna oseba
Konferenca bo organizirana v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji (LIFE14 NAT/SI/000005).
Kontaktna oseba: dr. Nika Debeljak, nika.debeljak@zrsvn.si . Zavod RS za varstvo narave.

Poročilo s konference ter predstavitve predavateljev

V času med 15. in 17. majem 2019 smo v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS organizirali mednarodno konferenco z naslovom »Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč«. Namen konference je bil spodbujati dolgoročno večnamensko upravljanje travišč, mreženje strokovnjakov ter izmenjavo znanj in izkušenj o trajnostnem upravljanju travišč, vključno z vsemi izzivi sodobnih kmetijskih praks. Konference se je udeležilo prek 110 ljudi iz 6 držav na dan 16.5. Tekom poteka tridnevnega izvajanja konference pa se je udeležilo preko 240 ljudi.

V uvodnem dnevu konference 15. maja, smo organizirali ekskurzijo po projektnem podobmočju Haloze, katere namen je bil udeležencem predstaviti kulturno krajino in biotsko pestrost projektnega podobmočja ter predstavitev ukrepov projekta na terenu.

Naslednji dan, 16. maja so konferenco slavnostno otvorili govorci:

  • dr. Marko Maver, državni sekretar za področje okolja, Ministrstvo za okolje in prostor,
  • mag. Marjeta Bizjak, predstavnica Sektorja za trajnostno kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  • mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave,
  • Marjan Kolarič, podžupan Občine Ptuj.

Več o tem si lahko preberete v poročilu s konference: Poročilo mednarodna konferenca Ptuj 2019.

skupinska_konferenca

Na konferenci je s predstavitvami nastopilo 14 predavateljev:

Kratka predstavitev nekaterih predavateljev


Vljudno vabljeni!