Prostovoljna akcija na Volovici

Prostovoljna akcija na Volovici

V soboto, 24. septembra 2016, se je izvedla že 7. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč (planj) na območju Pohorja, natančneje na traviščih Volovice, ki se nahajajo zahodno od Rogle. Akcijo so organizirali Zavod RS za varstvo narave, Občina Zreče, Sklad za naravo Pohorje, Občina Mislinja ter Zavod za gozdove Slovenije, akcija pa je bila… Preberite več

Javni razpis za pripravo in dobavo sadik tradicionalnih starih sort sadnih dreves

Razpis se je zaključil 12. 10. 2016 Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-411/1-O-16/NDŠ z dne 20. 9. 2016 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je PRIPRAVA IN DOBAVA SADIK TRADICIONALNIH STARIH SORT SADNIH DREVES ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE ZA PROJEKTNA POD-OBMOČJA HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA ZA IZVEDBO PROJEKTA Z NASLOVOM:… Preberite več

Javni razpis – Priprava strateških smernic, izdelavo podrobnih načrtov izvedbe del in nadzor nad gozdarskimi deli

Razpis se je zaključil 12. 10. 2016 Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-397/2-O-16/NDŠ z dne 19. 6. 2016 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je PRIPRAVA STRATEŠKIH SMERNIC ZA IZBOLJŠANJE STANJA IN ZAGOTAVLJANJE DOLGOROČNEGA OHRANJANJA SUHIH TRAVIŠČ (HABITATNI TIP – 6230*) ZA GOZD IN DRUGA GOZDNA ZEMLJIŠČA POD GOZDNO MASKO TER ZARAŠČAJOČE… Preberite več

Predstavitev projekta na LIFE dogodku

Predstavitev projekta na LIFE dogodku

V petek, 16.9.2016, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal predstavitveni dogodek z novinarsko konferenco »Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti. Na dogodku se je predstavilo 23 od skupno 42 slovenskih projektov, ki so prejeli nepovratna sredstva programa LIFE. … Preberite več

Travišča v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine 2016

Nedeljski naravoslovni izlet po suhih travnikih

V sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine 2016 se konec septembra in v začetku oktobra po celi Sloveniji odvija več različnih dogodkov. En od dogodkov z naslovom Haloze – naravna in kulturna dediščina z roko v roki bo tudi v okolici grada Borl, kjer bomo spoznavali dediščino povezano s travišči/travniki v Halozah. Na sprehodu po travniku… Preberite več

Vabilo na prostovoljno naravavorstveno akcijo na Volovici!

V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS nadaljujemo s tradicionalno prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč in planja na območju Pohorja (Volovica). Akcija bo potekala v soboto, 24. septembra 2016. Cilj naravovarstvene akcije je povečati obseg in izboljšati kvaliteto travnih površin, ohraniti značilno podobo pohorske krajine in izboljšati življenjske pogoje za ogrožene živali in rastline. Za delo na… Preberite več

Partnersko srečanje na Gorjancih

Partnersko srečanje na Gorjancih

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS smo se sodelujočimi partnerji na projektu sestali na dvodnevnem srečanju, ki je potekalo v planinskem domu na Miklavžu. Namen srečanja je bila predstavitev dosedanjih aktivnosti projekta ter izmenjava izkušenj vseh deležnikov projekta. Srečanje sta z nagovorom otvorila direktor Zavoda za varstvo narave dr. Darij Krajčič in predsednik Društva Gorjanske… Preberite več