Deževna 9. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju

Deževna 9. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju

Sobotni dan je bil namenjen izvedbi tradicionalni prostovoljni akciji čiščenja zaraščajočih travišč – planj na Pohorju. Akcije se je kljub slabemu vremenu (občasno rosenje, močnejšega dežja ni bilo) udeležilo okoli 40 udeležencev. Že 9. prostovoljna akcija čiščenja pohorskih planj je bila izvedena v soorganizaciji Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Občine Zreče, Občine Mislinja, podjetja… Preberite več

Projektno srečanje partnerjev na Pohorju

Deževna 9. tradicionalna prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju

Tretje srečanje partnerjev projekta LIFE TO GRASSLANDS je bilo izvedeno 21. in 22. 9. 2018 na podobmočju Pohorje. Dvodnevno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi izvedenih in načrtovanih aktivnosti projekta, preveritvi uspešnosti izvajanja in uresničevanja zadanih projektnih ciljev ter izmenjavi izkušenj vseh deležnikov projekta. Drugi dan je bil namenjen ogledu terena ter odstranjevanju sečnih ostankov s… Preberite več

Delavnica za predstavnike Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Projekt LIFE TO GRASSLAND je na polovici izvajanja, zato se prvi projektni dosežki že kažejo. V torek, 11. septembra 2018 smo jih predstavili zaposlenim na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Projektne dosežke sta predstavila vodja projekta dr. Nika Debeljak Šabec ter Andrej Rebernišek, direktor Kmetijskega Zavoda Ptuj in predstavnik enega od projektnih… Preberite več

Z delavnico za kmete na Kumu začeli postavljati pašne ograje

postavitve pašne ograje

Na domačiji Volaj, na Dobovcu, ki je vključena v aktivnosti projekta, je bila izvedena delavnica za postavitev pašne ograje. Glavni namen delavnice je bil, da se kmetje, ki so ob vključenosti v projektne aktivnosti prejeli opremo za postavitev pašne ograje, s praktičnim prikazom in aktivnim sodelovanjem seznanijo s tehničnimi postopki postavitve pašne ograje. Na delavnici,… Preberite več

Prižig kope na Gorjancih

Prižig kope na Gorjancih

V okviru ustanovitve Društva oglarjev Slovenije je lokalni projektni koordinator za območje Gorjancev nagovoril prisotne na temo pomembnosti izvajanja aktivnosti za ohranjanje in povečevanje biotske pestrosti ter o sinergijskih učinkih, ki jih prinašajo projektne aktivnosti in izdelava oglja. Tekom prireditve ob prižigu kope na Miklavžu pa je zbranim predstavil pomembnost travišč na Gorjancih ter na… Preberite več