Publikacije

V sklopu projekta je nastalo 7 zloženk, ki predstavljajo projekt, suha travišča, vsa projektna pilotna podobmočj in dobre prakse iz pridobljenih izkušenj za ohranjanje vrstne pestrosti travišč:

Plakati

Publikacije za učitelje in učence

PRIROČNIK ZA UČITELJE – Suha travišča kot model za pouk spoznavanja okolja, naravoslovja in biologije

KNJIŽICA ZA MALE IN VELIKE RAZISKOVALCE – Na potep po traviščih

Pobarvanke:

Druge publikacije

Promocijska stojala za posamezna projektna območja:

Zaključno poročilo